Module BasiseducatieDefinitie

De term basiseducatie beschrijft de competenties die een voorwaarde zijn voor een succesvolle, actieve deelname aan de samenleving. Het gaat er vooral om het individu in staat te stellen deel te nemen aan het dagelijks leven, inclusief de professionele wereld, als een persoon die zelfstandig denkt, een gefundeerde mening vormt en autonoom handelt. Naast geletterdheid (lezen en schrijven van de nationale, en soms ook een vreemde taal) en rekenen, omvat dit ook IT-basisvaardigheden, gezondheidseducatie, financiële basiseducatie en sociale basisvaardigheden.

Naast de feitelijke overdracht van kennis is basiseducatie erop gericht de deelnemers te motiveren, hun leervaardigheden te versterken en hen in staat te stellen om eigenaar te zijn van hun persoonlijke ontwikkeling als een proces van levenslang leren.