Module - Burgereducatie


Hoe gebruik je storytelling in burgerschapsvorming?

Storytelling kan in het algemeen worden gebruikt in alle soorten formele en niet-formele leeromgevingen op het gebied van burgerschapsvorming. Specifieke voorbeelden zijn bijvoorbeeld: gezinseducatie; vrijwilligersleermogelijkheden; vakbondseducatie; taalleren, enz. Storytelling moet de ontwikkeling van bepaalde competenties stimuleren. De volgende lijst is een selectie van competenties die moeten worden ontwikkeld - ongeacht hun respectieve beginniveau. De lijst kan naar wens worden uitgebreid. De beschrijving is telkens procesgebonden.

Op het gebied van persoonlijke en sociale competentie zijn de lerenden in staat om ... In het domein van de actiegerichte competentie zullen de lerenden in staat zijn om ... Op het gebied van cognitieve competentie zullen de lerenden in staat zijn om
Bron: Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH
Verhalen en het vertellen van verhalen kunnen op vele manieren worden gebruikt in basiseducatie. StoryComp heeft tien doelen geïdentificeerd waarvoor storytelling kan dienen in het onderwijs- en leerproces (zie Methodological Framework ▾). Het toepassen en implementeren van storytelling kan op verschillende manieren gebeuren. De methode waarbij de leerkracht optreedt als verteller is geschikt voor al deze doeleinden. Voor veel doeleinden is een alternatieve of aanvullende uitvoering dat de deelnemers zelf het vertellen van verhalen beoefenen en hun persoonlijke, ervaren of verzonnen verhalen vertellen of dat ze samen als groep een verhaal bedenken en vertellen.
Motivatie en bewustwording
Een verhaal wordt gebruikt om de aandacht van mensen te trekken, hen bewust te maken van zaken die worden verteld en hen te activeren om zich ergens in te verdiepen, actief te worden of zich ergens voor in te zetten.
Samenhorigheid
Verhalen worden verteld om een soort samenhorigheid te voelen, om je deel te voelen van een gedeelde gebeurtenis en emoties te delen die daarbij horen. Samen een verhaal verzinnen en vertellen kan ook dit doel dienen.
Kritisch denken
Verhalen worden verteld om mensen bewust te maken van andere manieren om tegen dingen aan te kijken en hen zo in staat te stellen kritisch over zaken na te denken op andere manieren dan ze op grond van hun eigen ervaringen alleen zouden hebben gedaan.
Identiteit en herkenning
Verhalen worden verteld om mensen deel te laten uitmaken van een gemeenschappelijk erfgoed of traditie, zodat ze zich geworteld en erkend voelen. Ze vinden zichzelf - vertellend en luisterend - terug in verhalen, worden gestimuleerd om na te denken over hun afkomst, kunnen reflecteren en tradities delen.
Meervoudige perspectieven
Verhalen worden verteld om te benadrukken dat een en dezelfde situatie door verschillende actoren in het verhaal, maar ook in het echte leven, anders kan worden gezien. Verschillende perspectieven kunnen deel uitmaken van het verhaal zelf of het verhaal dient als uitgangspunt om verschillende perspectieven op een situatie uit te werken, te vertellen en te bespreken.
Communicatievaardigheden
Verhalen worden verteld om mensen te helpen bij het aanleren van uistervaardigheden en interpretatieve vaardigheden, maar ook actieve communicatieve vaardigheden zoals spreken, formuleren, zich uitdrukken enz. Dit kan gebeuren in het verhaal, door het verhaal heen of door over het verhaal te praten.
Empowerment
Er kunnen verhalen worden verteld over mensen die hun zelftwijfel hebben overwonnen en succesvol zijn geworden in het leven. Dit kan een gelegenheid zijn om zich met de hoofdpersoon van het verhaal te identificeren en de mogelijkheden voor hun eigen perspectieven te bespreken. Bovendien kan het reflecteren op eigen ervaringen en het vertellen van eigen verhalen de deelnemers helpen zich bewust te worden van hun eigen prestaties, bv. in persoonlijke uitdagingen, en zo hun eigenwaarde en zelfeffectiviteit versterken.
Daarnaast kan het reflecteren op eigen ervaringen en het vertellen van eigen verhalen deelnemers helpen zich bewust te worden van hun eigen prestaties, bijv. bij persoonlijke uitdagingen, en zo hun gevoel van eigenwaarde en zelfeffectiviteit versterken.
Als je wil weten hoe een verhaal voor een van deze doelen kan worden gebruikt en hoe het kan worden ingebed in andere activiteiten in de klas, kan je voorbeelden vinden in de
Leerscenario's. ▾

Als je aan de slag wilt met storytelling, vind je veel informatie, oefeningen en tips in de Storytelling module. ▾