Modul - Pripovedovanje zgodb


Čas za vašo zgodbo


Se počutite dobro opremljeni in pripravljeni za pripovedovanje zgodb? Poskusimo!


Izvedimo vajo


V tem modulu ste veliko delali na zgodbi "Hladen vetrič na vroč dan" (ali na alternativni zgodbi).
Tudi je čas, da to zgodbo dejansko poveste: