Module - Storytelling


De relatie met storytelling

Wanneer we storytelling benaderen vanuit het perspectief van competentiegericht leren, realiseren we ons dat veel van de componenten in het model van competentie, gemakkelijk in verband kunnen worden gebracht met storytelling. Het is mogelijk een verhaal te analyseren en de daarin vervatte kennis te identificeren. Het is ook mogelijk om te zien hoe het verhaal verband kan houden met vaardigheden en attitudes (luistervaardigheid, rekenvaardigheid, communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen, concentratie, morele kwesties enz.) Minder duidelijk wordt het wanneer we ons richten op de andere aspecten van het competentiemodel (de handelingen, in een context op een bepaald kwaliteitsniveau). De situatie waarin het verhaal wordt verteld bestaat uit fasen of lagen waarin het leren en de competentieontwikkeling zich op verschillende manieren voltrekken, zoals hieronder beschreven.

Fasen en lagen van storytelling
In een vertelsituatie maken we onderscheid tussen het verhaal zoals het als zodanig wordt verteld, de manier waarop het verhaal wordt gepresenteerd en gedeeld, de manieren waarop de inhoud wordt verwerkt nadat het verhaal is verteld, en het proces van overdracht van het verhaal en de bijbehorende competenties naar een andere situatie dan de situatie die direct in het verhaal is opgenomen.
Fasen/lagen van het vertellen Handelingen van de volwassene
Luisteren naar het verhaal De volwassene leert door zich te identificeren met personages in het verhaal in de context zoals die in het verhaal wordt gegeven
Interactie tijdens het luisteren naar het verhaal De volwassene leert in een proces van actieve betrokkenheid bij het verloop van de gebeurtenissen door middel van vragen, signalen, voorwerpen enz.
Het verhaal verwerken De volwassene leert door na te denken over het verhaal door middel van vragen aan de verteller of medecursisten, of door taken als het maken van een tekening, meedoen aan een rollenspel, enz.
Competentiegericht handelen De volwassene wordt uitgenodigd, uitgedaagd om de verworven competenties over te dragen in andere situaties
Vertelcompetentie De volwassene ontwikkelt zelf vertelcompetenties die tot uiting kunnen komen in het opnieuw vertellen van het zojuist vertelde, of in het toevoegen van andere eigen verhalen


Wil je weten hoe je storytelling kunt inbedden in een les? Bekijk onze beschouwingen en voorbeelden over instructieontwerp en storytelling in de Module Leerscenario's ▾.