Module -Storytelling


Verhalen als gezamenlijke activiteit

Naast het betrekken van de luisteraars bij het verhaal dat verteld wordt, is het ook mogelijk om van het vertellen van het verhaal een gedeelde activiteit te maken. Als je de vertelvaardigheid van je lerenden wil bevorderen, kan het samen vertellen van het verhaal zelfs het hoofddoel en de centrale activiteit zijn. Lees hier meer over in de rubriek "Hoe kan ik de vertelcompetenties van mijn lerenden bevorderen?" ▾

Enkele ideeën over hoe je het verhaal en het vertellen van verhalen samen met de lerenden kunt ontwikkelen:

Kun je andere manieren bedenken om de lerenden actief deel te laten uitmaken van je verhaal en hun herinneringen, verbeelding, creativiteit, gevoelens, meningen erbij te betrekken?
Wil je hierover met anderen van gedachten wisselen?
Gebruik het StoryComp Forum! ▾