Module - Storytelling


Hoe selecteer ik een verhaal?

De verteller identificeert de competenties voor de lessituatie en selecteert vervolgens een verhaal. Ofwel selecteer je eerst een verhaal en identificeer je de competenties die het verhaal kan helpen ontwikkelen en besluit je dan de selectie van het verhaal te bevestigen of te verwerpen.

Wat bedoelen we met "verhaal"?

Bron: Wisamar Bildungsgesellschaft
Het woord "vertellen" wordt in de meest uiteenlopende contexten gebruikt.  Iemand vertelt hoe je een lekke band repareert, een ander vertelt een mop en een derde vertelt over de voordelen van pensioensparen. Het wordt gebruikt voor alles van dansvoorstellingen en merken tot ziektediagnoses en politieke visies. Woorden als verhaal en verteller zijn waardewoorden geworden die een gevoel van authenticiteit en kwaliteit geven aan waar je het over hebt. Wanneer de woorden worden gebruikt voor zulke uiteenlopende verschillende activiteiten, wordt de betekenis echter vaag. Daarom is het nodig hier te definiëren hoe ze worden gebruikt.

Definitie

Een verhaal bestaat uit een reeks gebeurtenissen die op een coherente en betekenisvolle manier worden voorgesteld. Bij een mondelinge vertelling neemt de verteller in persoon en in directe interactie met de aanwezige luisteraar deel, en gebruikt stem, taal en gebaren om een reeks mentale beelden of scènes te creëren voor de gebeurtenissen die het verhaal vormen.

Drie soorten verhalen:
 • Levensverhalen:
  Verhalen die de verteller (jij, lerenden ...) zelf heeft meegemaakt, herinneringen, anekdotes ...
 • Fantasieën - geïmproviseerd:
  Verhalen die jij, de lerenden of allen samen ad hoc ontwikkelen.
 • Bestaande verhalen (bv. traditionele verhalen)
  Verhalen van andere actoren/protagonisten die mondeling, schriftelijk of anderszins via de media worden doorverteld. Ontdek onze StoryComp-verhalencollectie! ▾

 • In deze cursus richten we ons vooral op het werken met bestaande verhalen, de derde groep. Deze hebben het voordeel dat ze een gemeenschappelijke basis bieden om op voort te bouwen en mee te werken om de verschillende aspecten van het mondeling vertellen te leren en te oefenen en om de eigen vertelvaardigheid te ontwikkelen.


  Een inspirerende aanpak: levensverhalen en fantasieën

  Natuurlijk lenen zowel persoonlijke verhalen als verzonnen, geïmproviseerde verhalen zich uitstekend voor volwasseneneducatie. Door lerenden aan te moedigen verhalen te vertellen, krijgen ze de kans om ... Meestal is er echter wel wat aanmoediging nodig om alle deelnemers bij het vertellen van verhalen te betrekken.
  ... Sommigen kunnen het gevoel hebben dat ze niets spannends te vertellen hebben - in dat geval zijn kleine prikkels vaak genoeg om het geheugen op te frissen en interessante dingen aan het licht te brengen.
  ... Sommigen kunnen het gevoel hebben dat ze niet goed zijn in verhalen vertellen - in dit geval zijn kleine verteloefeningen vaak al genoeg om te laten zien wat een goed verhaal nodig heeft en wat het spannend maakt.
  ...Sommigen zullen misschien bepaalde ervaringen niet willen delen - dat is helemaal prima. Een basisaanpak is dat we zelf de scheppers zijn van ons verhaal (of verhalen) en beslissen wat we vertellen aan wie en hoe.
  ...Sommige mensen durven misschien niet voor de hele groep te spreken - in dat geval is het een goed idee om geleidelijk het publiek voor de individuele verteller te vergroten, te beginnen met vertellen in tweetallen, dan in kleine groepjes en - op een gegeven moment - de hele groep.

  In het hoofdstuk Hoe kan ik mijn lerenden ondersteunen in competentieontwikkeling? ▾ kom je meer te weten over wat je kan doen om vertelvaardigheden te versterken bij de lerenden. .
  Hier vind je ook kleine oefeningen die de creativiteit stimuleren en een makkelijke introductie zijn in het vertellen van verhalen.