Project & partners

StoryComp wil het potentieel van verhalen, het potentieel van storytelling, gebruiken voor die gebieden van volwasseneneducatie waar lerenden op een laagdrempelig, meer emotioneel dan rationeel niveau moeten worden bereikt, zoals in basiseducatie en de burgerschapsvorming. Hoewel deze twee onderwijsgebieden inhoudelijk zeer verschillend zijn, hebben zij nog meer gemeen dan het zoeken naar alternatieve benaderingen voor hun doelgroepen: in beide gebieden is er ook een aanzienlijke behoefte aan navorming van leerkrachten om laagdrempelige, niet-formele benaderingen toe te passen.

Storytelling. Een instrument voor volwassenenonderwijs.

Het StoryComp project zal een concept ontwikkelen en testen dat de storytelling methode toepasbaar en bruikbaar maakt voor volwasseneneducatie. Dit concept omvat niet alleen de methodologische basis in een raamwerk, maar ook de implementatie in een online cursus, waarmee leerkrachten uit het volwassenenonderwijs de methode voor hun werk kunnen verwerven. Daarnaast zijn er workshoprichtlijnen, die je helpen om workshops te organiseren rond storytelling met collega’s..


Indien je vragen, suggesties of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: storycomp@wisamar.de

 


Niemand kan een symfonie fluiten. Er is een heel orkest nodig om het te spelen.

H.E. Luccock

Partners

Volkshochschule Leipzig
(Duitsland)

www.vhs-leipzig.de

De geschiedenis van de Volkshochschule Leipzig begint in 1922, het jaar waarin zij – net als honderden andere centra voor volwassenenonderwijs aan het begin van de Weimarrepubliek – officieel werd opgericht. Het eigenlijke idee ervan gaat zelfs terug tot het Duitse keizerrijk aan het einde van de 19e eeuw, toen in Leipzig universitaire cursussen werden aangeboden aan mensen uit de zogenaamde arbeidersklasse. De Volkshochschule Leipzig staat tot op de dag van vandaag in deze traditie. Het is een leer- en ontmoetingsplaats voor alle burgers van Leipzig. Het aanbod is een combinatie van onderwijs, communicatie en ervaring. De nadruk ligt op de geschiedenis en de verhalen van de lerenden – leren van en met elkaar. In deze geest schrijven wij verder aan onze geschiedenis en kijken wij uit naar nieuwe verhalen van onze bezoekers.

Wisamar Bildungsgesellschaft
(Duitsland)

www.wisamar.de

Verhalen en het vertellen van verhalen zijn zo oud als de mensheid. Hierdoor lijken onze 10 jaar werk met storytelling in het onderwijs wel erg kort, vooral als je bedenkt hoe vanzelfsprekend het zou moeten zijn om ze te gebruiken. Verhalen verbinden, brengen kennis en waarden over, en niet te vergeten ze vermaken – allemaal tegelijk. Zij zijn een van de krachtigste vormen van onderwijs. We gebruiken verhalen in ons vertelcafé voor interculturele uitwisseling, in het volwassenenonderwijs om complexe inhoud op een boeiende manier te introduceren en over te brengen, en we hebben ze ook gebruikt om de dialoog tussen generaties te bevorderen. Wij hebben training voor trainers in de methode ontwikkeld en geven die in workshops, maar ook online, bijvoorbeeld in het door de Europese Commissie toegekende Sinbad-project. We kijken ernaar uit om onze reis door de wereld van het verhalen vertellen voort te zetten met het Storycomp project.

DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN
(Oostenrijk)

www.vhs.at

Er was eens een tijd in Oostenrijk dat onderwijs niet voor iedereen toegankelijk was. Veel mensen werden uitgesloten van onderwijs, zoals vrouwen of arme mensen. Dat waren inderdaad donkere tijden, die tot het midden van de 20e eeuw duurden. Gelukkig braken er betere tijden aan voor de volwasseneneducatie. In Wenen, bijvoorbeeld, kreeg elk district zijn eigen VHS. Vanaf het begin was het doel kwaliteitsonderwijs aan te bieden voor iedereen, ongeacht rijkdom, geslacht of godsdienst.

Wij bieden veel verschillende cursussen aan, taalcursussen bijvoorbeeld, maar ook cursussen op creatief gebied of in de gezondheidszorg. De VHS is ook de grootste aanbieder van tweedekansonderwijs in Wenen. Er worden voorbereidende cursussen aangeboden voor het einddiploma lager middelbaar onderwijs, voor Matura, voor toelatingsexamens voor universiteiten of voor toelatingsexamens voor universiteiten in het beroepsonderwijs. Naast cursussen algemeen onderwijs zijn er beroepsgerichte cursussen voor bedrijfs- en persoonlijke ontwikkeling, kleuterleidsters, assistenten voor naschoolse opvang en nog veel meer.

We tellen meer dan honderd jaar onderwijs voor allen in de naam van de VHS, maar één ding is niet veranderd. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat iedereen recht heeft op onderwijs, dat onderwijs een democratisch goed is en dat onderwijs de kern van de mensheid vormt.

PLATO
(Nederland)

www.universiteitleiden.nl

PLATO is een centrum voor onderwijsonderzoek en -ontwikkeling op het gebied van schoolonderwijs, volwassenenonderwijs en bedrijfsopleiding. Het maakt deel uit van de Universiteit Leiden in Nederland en bestaat uit een groep deskundigen op het gebied van onderwijs en leren. Onderzoek en ontwikkeling van opleidingsprogramma’s, onderwijs- en leermateriaal en andere onderwijsinterventies behoren tot de projecten van het centrum.

Storytelling is een van de aandachtsgebieden van PLATO. Als partner nam PLATO deel aan verscheidene EU-projecten waarin het vertellen van verhalen het centrale thema was (zoals het Sinbad-project over het vertellen van verhalen onder leiding van Wisamar, Leipzig) of waarin het vertellen van verhalen een hulpmiddel was bij het leren, bijvoorbeeld in verscheidene projecten in de context van leren en cultureel erfgoed (onderwijs over cultureel erfgoed, interpretatie van cultureel erfgoed, ontwikkeling van culturele gemeenschappen). In het StoryComp-project is PLATO verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gemeenschappelijke theoretische kader waarop het project zijn aanpak en resultaten kan baseren.

CVO VOLT
(België)

www.cvovolt.be

Overal waar mensen samenkomen, brengen ze hun verhalen mee. Verhalen van ver weg of plaatselijke legendes, verhalen over monsters en koninginnen of over gewone mensen. We herkennen onszelf of laten ons meeslepen, maar verhalen ontroeren ons altijd. Daarom heeft CVO Volt besloten om verhalen te gebruiken als instrument voor het leren van talen. We hebben vertelavonden georganiseerd in alle talen die op de school worden onderwezen, waar leerlingen en de plaatselijke bevolking onder de indruk waren van de kracht van verhalen. We maken actief gebruik van verhalen om talen te leren. In dit project hopen we onze ervaringen te delen en veel nieuwe verhalen te ontdekken.

Fabula Storytelling
(Zweden)

www.storytelling.se
Fabula Storytelling is een Zweedse vertelgroep die in het centrum staat van de dynamische ontwikkeling van het vertellen van verhalen in Scandinavië. Onze performers reizen de wereld rond met een groot repertoire aan verhalen. Onze opvoeders leiden jong en oud, amateurs en professionals op in de kunst, en onze producenten leiden internationale projecten op het gebied van verhalen vertellen. Fabula Storytelling heeft een lange traditie in het organiseren van verhalenvertellers, richtte de Zweedse vereniging van verhalenvertellers (BNS) op en nam deel aan de oprichting van de Federatie voor Europese verhalenvertellers, FEST. In de loop der jaren hebben wij samengewerkt aan projecten met internationale groepen verhalenvertellers in heel Europa, Afrika en het Midden-Oosten.
Fabula werkt veel met volwassenen en traint verhalen vertellen in ‘hands-on’ workshops. Fabula maakte deel uit van het EU-project “Sheherazade – Storytelling as a tool for adult education” (2011-13).
Het is zeer interessant om deel uit te maken van StoryComp om verhalen vertellen en onderwijs te ontwikkelen met e-learning en visuele materialen op het internet.

PISTES SOLIDAIRES
(Frankrijk)

www.pistes-solidaires.fr

Er was eens een kleine stad in het zuiden van Frankrijk, tegenover de Pyreneeën en vlakbij de Atlantische Oceaan, genaamd Pau.

Pau stond bekend als koninklijke stad omdat hier twee beroemde koningen uit de geschiedenis zijn geboren: koning Hendrik IV van Frankrijk en Jean-Baptiste Bernadotte, bekend als koning Karel XIV van Zweden.
In de 21e eeuw heeft Pistes Solidaires, een Europese niet-gouvernementele organisatie, zich in Pau gevestigd.

Het is een vereniging die haar projecten en acties ontwikkelt volgens de 4 pijlers van het UNESCO-onderwijs: leren kennen, leren zijn, leren doen, leren samen en met anderen te leven.

Hun doel is dat elke jongere kan profiteren van de unieke ervaring van internationale onderwijsmobiliteit. Onderwijs gaat hand in hand met openheid voor de wereld en inzicht in lokale en mondiale onderlinge afhankelijkheden.

Pistes-Solidaires baseert haar werkzaamheden op niet-formele onderwijsmethoden, met name die welke gebaseerd zijn op ervaringsleren. Zij creëren opvoedkundige situaties om sociale vaardigheden te ontwikkelen, samenleven te vergemakkelijken en te leren zijn. Onderzoek en innovatie vormen de kern van dit werkgebied en daarom zijn zij ervan overtuigd dat storytelling, via het StoryComp project, een origineel en innovatief instrument zal zijn om te werken met volwassen opvoeders en leerlingen om hun competentieontwikkeling te bevorderen.

LU Jesenice
(Slovenië)

lu-jesenice.net

We kunnen het erover eens zijn dat onze geboorte het begin is van een groot verhaal. Elke stap in ons leven wordt toegevoegd aan ons persoonlijke verhaal. En verhalen zijn belangrijk…. ze wekken een sterke emotionele reactie bij mensen op, schudden hen wakker en moedigen hen aan. En ze geven les op hetzelfde moment.

De loopbaan van de volwassenen-educatoren in Ljudska univerza Jesenice is ook een verhaal. Net als het pad van onze deelnemers. Het unieke van het andragogische proces wordt in al onze activiteiten tot stand gebracht door middel van nieuwe, vernieuwende methodologie, nieuwe benaderingen van leer- en inhoudsbehandeling, en beste praktijken.

Leren door verhalen te vertellen verbindt kennis, mensen en ervaringen, of deelnemers nu vreemde talen leren, historische feiten ervaren, natuurverschijnselen verkennen of gewoon de dimensie van empathie voelen.

Wij zijn ons bewust van het belang van de methode van het leren door verhalen vertellen en zien ernaar uit deel uit te maken van het nieuwe avontuur in het Storycomp project.