Welkom

 

Storytelling. Een instrument voor volwassenenonderwijs.

We willen je graag inspireren en ondersteunen bij het ontdekken, leren en uitproberen van storytelling als methode voor volwasseneneducatie. Hier vind je waardevolle resources, een praktijkgerichte online cursus, een community om ervaringen te delen met anderen en informatie over het Storycomp project en de betrokken instellingen.We richten ons op algemeen volwassenenonderwijs…

  • in formele settings
  • in niet-formele settings (onderwijs buiten het onderwijssysteem)
  • en in informele settings (leren waar je ook bent)

We richten ons op leerkrachten in…

  • burgerschapsvorming, zodat mensen toegang krijgen tot en actief vorm kunnen geven aan democratische burgerprocessen in de samenleving in de geest van actief burgerschap
  • basis(vaardigheids)educatie, om basiscompetenties te ontwikkelen voor een leven lang leren en ontwikkeling

Wij richten ons op het trainen van jullie, de leerkrachten, om storytelling toe te passen in je werk met volwassenen, zowel als een instrument in eigen handen als een instrument in de handen van de volwassen lerenden zelf. We trainen je om storytelling te gebruiken, en om storytelling te leren gebruiken in volwasseneneducatie settings.