Välkommen

 

Storytelling. Ett verktyg för vuxenutbildning.

Vi vill inspirera och stödja dig när du upptäcker, lär dig och provar berättande som en metod för vuxenutbildning. Här hittar du värdefulla resurser, en praktiskt inriktad onlinekurs, en gemenskap där du kan dela erfarenheter med andra och information om Storycomp-projektet och de institutioner som deltar.Vi fokuserar på allmän vuxenutbildning …

  • i formella sammanhang
  • i icke-formella miljöer (utbildning utanför utbildningssystemet)
  • och i informella miljöer (lärande oavsett var man befinner sig).

Vi fokuserar på utbildare inom…

  • medborgarutbildning för att göra det möjligt för människor att få tillgång till och delta i demokratiska processer i samhället i en anda av aktivt medborgarskap.
  • Grundläggande (färdighets)utbildning, för att utveckla grundläggande kompetenser för livslångt lärande.

Vi fokuserar på att utbilda dig som utbildare så att du kan använda berättande i ditt arbete med vuxna, både som ett verktyg i dina egna händer och som ett verktyg i händerna på de vuxna eleverna själva.


Vill du hålla dig uppdaterad om projektet och bli informerad när t.ex. nytt material är färdigt eller när online-kursen är tillgänglig?
Klicka här och håll dig uppdaterad!