Resurser

Innovation sker endast när information delas frivilligt och smidigt, i stället för att hamstras.

Tom Peters

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter, slutsatser och resultat från detta projekt och vårt arbete med berättande inom vuxenutbildningen. Här hittar du en växande samling material om detta ämne som du fritt kan använda och anpassa i enlighet med principen om öppna utbildningsresurser.

Den metodologiska ramen

…. ligger till grund för StoryComp-konceptet, som syftar till att ge vuxenutbildare möjligheter till självstyrd utbildning för att använda berättande som en kreativ metod för att främja kompetensförvärv bland vuxna inlärare inom grundutbildning och samhällsutbildning. Det är både den vetenskapliga grunden för vårt tillvägagångssätt och utgångspunkten för utvecklingen av konceptet med online-kurser och workshops.

En samling berättelser

… Från partnerländerna och från andra länder. Dessa berättelser, som har redigerats utifrån deras berättelsestruktur, möjliga användningsområden och inlärningssituationer, utgör en riktig skattkammare för (framtida) berättare inom vuxenutbildningen och kan användas både som inspiration och som en direkt grund för arbetet. Eller helt enkelt för din egen underhållning och avkoppling däremellan.
Story Collection är en del av vår onlinekurs och finns redan tillgänglig på engelska och har en sökfunktion. Ta en titt!


Känner du till en berättelse som vi definitivt borde ta med? Låt oss veta och skicka oss ett e-postmeddelande – vi ser fram emot det: storycomp@wisamar.de


Verkstadsguiden

…. kommer att vara en praktiskt inriktad, modulär och därmed direkt och flexibelt användbar guide för att motivera och vägleda vuxenutbildare att träna, fördjupa och förbättra sina färdigheter i berättande tillsammans med kollegor i workshops.

Videoguiderna

… De är avsedda att stödja riktlinjerna för workshopen. Handledningarna ger insikter i hur man tillsammans kan utveckla och förbättra sina färdigheter och förmågor inom berättande.

Andra intressanta material:

 


Vill du hålla dig uppdaterad om projektet och informeras när t.ex. nytt material är färdigt eller när online-kursen är tillgänglig?
Klicka här och håll dig uppdaterad!