Projekt & partner

StoryComp vill utnyttja berättelsernas potential, berättelsens potential,inom vuxenutbildningen där eleverna ska nås på en lågtröskelnivå, mer känslomässigt än rationellt, t.ex. inom grundutbildningen och medborgarutbildningen. Även om dessa två utbildningsområden skiljer sig mycket åt innehållsmässigt har de ännu mer gemensamt än sökandet efter alternativa tillvägagångssätt för sina målgrupper: På båda områdena finns det också ett stort behov av vidareutbildning av lärare för att kunna tillämpa lågtröskelmetoder och icke-formella metoder.

Storytelling. Ett verktyg för vuxenutbildning.

StoryComp-projektet kommer att utveckla och testa ett koncept som gör berättelsemetoden tillämpbar och användbar inom vuxenutbildningen. Konceptet omfattar inte bara den metodologiska grunden i ett ramverk, utan även genomförandet i en onlinekurs, där vuxenutbildare kan få metoden för sitt arbete, samt i riktlinjer för workshops, som ska underlätta organisationen och genomförandet av workshops om berättande med kollegor för att öva och fördjupa färdigheterna.


Om du har några frågor, förslag eller kommentarer, tveka inte att kontakta oss: storycomp@wisamar.de

 


Ingen kan vissla en symfoni. Det krävs en hel orkester för att spela den.

H.E. Luccock

Partners

Volkshochschule Leipzig
(Tyskland)

www.vhs-leipzig.de

Volkshochschule Leipzigs historia börjar 1922, det år då den officiellt grundades – precis som hundratals folkhögskolor i början av Weimarrepubliken. Idén till och med går tillbaka till det tyska kejsardömet i slutet av 1800-talet, då man i Leipzig började erbjuda universitetskurser för människor från den så kallade arbetarklassen. Volkshochschule Leipzig står fortfarande i denna tradition. Det är en plats för lärande och möten för alla medborgare i Leipzig. Utbildningen kombinerar utbildning, kommunikation och erfarenhet. Fokus ligger på historien och på elevernas berättelser – de lär sig av och med varandra. I denna anda fortsätter vi att skriva vår historia och ser fram emot nya berättelser från våra besökare.

Wisamar Bildungsgesellschaft
(Tyskland)

www.wisamar.de

Historier och berättelser är lika gamla som mänskligheten. Detta får våra 10 år av arbete med berättande i utbildningen att verka korta, särskilt när man tänker på hur naturligt det borde vara att använda dem. Berättelser knyter an till varandra, förmedlar kunskap och värderingar och underhåller dessutom – allt på samma gång. De är en av de mest kraftfulla utbildningsformerna. Vi använder berättelser i vårt berättarcafé för interkulturellt utbyte, i vuxenutbildningen för att introducera och förmedla komplicerat innehåll på ett engagerande sätt, och vi har också använt dem för att främja dialogen mellan generationer. Vi har utvecklat utbildning för utbildare i metoden och tillhandahåller den i workshops, men också online, till exempel i Sinbad-projektet som tilldelats av Europeiska kommissionen. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa genom berättelsens värld med Storycomp-projektet.

DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN
(Österrike)

www.vhs.at

Det fanns en tid i Österrike då utbildning inte var tillgänglig för alla. Många människor var utestängda från utbildning, till exempel kvinnor och fattiga människor. Det var verkligen en mörk tid som varade fram till mitten av 1900-talet. Lyckligtvis kom bättre tider för vuxenutbildningen. I Wien till exempel fick varje distrikt sin egen VHS. Från början var målet att erbjuda utbildning av hög kvalitet för alla, oavsett förmögenhet, kön eller religion.

Vi erbjuder många olika kurser, till exempel språkkurser, men också kurser inom det kreativa området eller hälsa. VHS är också den största leverantören av utbildning för andra chansen i Wien. Förberedande kurser erbjuds för avgångsbetyg från grundskolan, för studentexamen, för examen för tillträde till universitet eller för examen för tillträde till yrkeshögskola. Förutom kurser i allmän utbildning finns det yrkesinriktade kurser för affärer och personlig utveckling, förskollärare, assistenter för fritidshem och mycket mer.

Vi räknar över hundra år av utbildning för alla i VHS:s namn, men en sak har inte förändrats. Vi är fortfarande övertygade om att alla har rätt till utbildning, att utbildning är en demokratisk nyttighet och att utbildning är kärnan i mänskligheten.

PLATO
(Nederländerna)

www.universiteitleiden.nl

PLATO är ett centrum för pedagogisk forskning och utveckling inom skolutbildning, vuxenutbildning och företagsutbildning. Det är en del av Leiden University i Nederländerna och består av en grupp experter på utbildning och lärande. Forskning och utveckling av utbildningsprogram, undervisnings- och läromedel och andra utbildningsinsatser är några av centrumets projekt.

Storytelling är ett av PLATO:s intresseområden. Som partner deltog PLATO i flera EU-projekt där berättande var det centrala temat (t.ex. Sinbad-projektet om berättande som leddes av Wisamar i Leipzig) eller där berättande var ett verktyg för lärande, t.ex. i flera projekt inom ramen för lärande och kulturarv (utbildning i kulturarv, tolkning av kulturarv, utveckling av kulturella gemenskaper). I StoryComp-projektet ansvarar PLATO för att utveckla den gemensamma teoretiska ram som projektet kan bygga sin strategi och sina resultat på.

CVO VOLT
(Belgien)

www.cvovolt.be

Varhelst människor möts tar de med sig sina berättelser. Berättelser från fjärran platser eller lokala legender, berättelser om monster och drottningar eller om vanliga människor. Vi känner igen oss eller låter oss ryckas med, men berättelser berör oss alltid. Därför har CVO Volt beslutat att använda berättelser som ett verktyg för språkinlärning. Vi har anordnat berättarkvällar på alla språk som undervisas på skolan, där elever och lokalbefolkning har imponerats av berättelsernas kraft. Vi använder oss aktivt av berättelser för att lära oss språk. I det här projektet hoppas vi kunna dela med oss av våra erfarenheter och upptäcka många nya historier.

Fabula Storytelling
(Sverige)

www.storytelling.se
Fabula Storytelling är en svensk berättargrupp som står i centrum för den dynamiska utvecklingen av berättande i Skandinavien. Våra artister reser runt i världen med en stor repertoar av berättelser. Våra lärare utbildar unga och gamla, amatörer och yrkesverksamma i konsten, och våra producenter driver internationella berättarprojekt. Fabula Storytelling har en lång tradition av att organisera berättare, grundade Svenska berättarsällskapet (BNS) och deltog i grundandet av Federation for European Storytelling, FEST. Under åren har vi samarbetat i projekt med internationella grupper av berättare i Europa, Afrika och Mellanöstern.
Fabula arbetar mycket med vuxna och tränar berättande i praktiska workshops. Fabula deltog i EU-projektet “Sheherazade – Storytelling as a tool for adult education” (2011-2013).
Det är mycket intressant att vara en del av StoryComp för att utveckla berättande och utbildning med e-lärande och visuellt material på internet.

PISTES SOLIDAIRES
(Frankrike)

www.pistes-solidaires.fr

Det var en gång en liten stad i södra Frankrike, vid Pyrenéerna och nära Atlanten, som hette Pau.

Pau var känd som en kunglig stad eftersom två kända kungar i historien föddes här: kung Henrik IV av Frankrike och Jean-Baptiste Bernadotte, känd som kung Karl XIV av Sverige.
På 2000-talet har Pistes Solidaires, en europeisk icke-statlig organisation, etablerat sig i Pau.

Det är en förening som utvecklar sina projekt och åtgärder i enlighet med Unescos fyra pelare för utbildning: Lärande att veta, lärande att vara, lärande att göra, lärande att leva tillsammans och med andra.

Deras mål är att alla ungdomar ska kunna dra nytta av den unika erfarenheten av internationell utbildningsrörlighet. Utbildning går hand i hand med öppenhet mot världen och förståelse för lokala och globala beroenden.

Pistes-Solidaires baserar sitt arbete på icke-formella utbildningsmetoder, särskilt de som bygger på erfarenhetsbaserat lärande. De skapar pedagogiska situationer för att utveckla sociala färdigheter, underlätta samlivet och lära sig att vara. Forskning och innovation står i centrum för detta arbetsområde, och därför är de övertygade om att berättande, genom StoryComp-projektet, kommer att vara ett originellt och innovativt verktyg för att arbeta med vuxenutbildare och elever för att främja deras kompetensutveckling.

LU Jesenice
(Slovenien)

lu-jesenice.net

Vi kan vara överens om att vår födelse är början på en stor berättelse. Varje steg i våra liv läggs till vår personliga berättelse. Och berättelser är viktiga…. De utlöser starka känslor hos människor, de skakar om dem och uppmuntrar dem. Och de undervisar samtidigt.

Vuxenutbildarnas karriär vid Ljudska univerza Jesenice är också en historia. Precis som våra deltagares väg. Den andragogiska processens unika karaktär skapas i all vår verksamhet genom nya, innovativa metoder, nya tillvägagångssätt för inlärning och innehållshantering samt bästa praxis.

Lärande genom berättande kopplar samman kunskap, människor och erfarenheter, oavsett om deltagarna lär sig främmande språk, upplever historiska fakta, utforskar naturfenomen eller helt enkelt känner en dimension av empati.

Vi är medvetna om betydelsen av metoden att lära sig genom berättande och ser fram emot att delta i Storycomp-projektets nya äventyr.