Workshops

Det räcker inte med att lära sig, vi måste tillämpa det.
Det räcker inte med att vilja, vi måste göra.

Johann Wolfgang von Goethe

För att bli en bra berättare måste du berätta historier. Vi vill motivera och uppmuntra dig att träna dina färdigheter tillsammans med andra. Vår guide “Hur organiserar jag en storytelling-workshop med vuxenutbildare?” är en samling praktiska övningar i storytelling i olika sammanhang, och direkt tillämpbar vilket gör det möjligt för vuxenutbildare att genomföra peer-to-peer-workshops för att stärka och öva upp storytelling-kunskaperna tillsammans på den egna institutionen eller med kollegor från samma utbildningsområde (grundläggande eller samhällsorienterad utbildning).

Hur organiserar jag en workshop om berättande med vuxenutbildare?

Här hittar du den fullständiga handboken (i en slutlig version) för nedladdning:
StoryComp_Workshop Guide_DRAFT

Den består av två delar:
Den teoretiska delen innehåller en kort översikt över StoryComps sammanhang och tillvägagångssätt, förklarar fördelarna med kollegialt lärande för utveckling av nya färdigheter och kompetenser och ger exempel på hur man planerar och genomför egna workshops.
Den praktiska delen presenteras i form av färdiga aktivitetsblad som gör det möjligt för användarna att anordna workshops på sina institutioner eller tillsammans med andra vuxenutbildare.


Vårt workshopinnehåll

Vi förklarar kortfattat vad våra workshops om de olika ämnena handlar om och hur de genomförs.
För varje ämne hittar du aktivitetsblad att nedladda med steg-för-steg-instruktioner om hur de ska genomföras.

Du kan friheten att välja mellan dessa aktivitetsblad och kombinera dem till en workshop eller en serie med fler sessioner enligt ditt intresse och behov.

Känn dig inspirerad!

 

Workshop:
Val av kompetens och berättelser

Hur hittar jag en berättelse som är lämplig för det jag vill uppnå med mina elever? Hur vet jag vad en viss berättelse är lämplig för? För att välja berättelser och kompetenser finns det otaliga möjligheter. Vi kommer att visa dig två exempel: ett strukturerat och guidat och ett fritt och självorganiserat.

Download:
Selecting stories for civic education
StoryComp puzzle

Workshop:
Stöd för hjärnan och minnet

För att berätta en bra historia måste man först komma ihåg historien. Här kan du öva på enkla tekniker som hjälper dig att lättare komma ihåg berättelser. Och vi guidar dig i hur du kan använda berättelser för att komma ihåg vardagliga saker.

Download:
Five sentence stories
One skeleton – many stories
Memorising with stories

Workshop:
Att identifiera utrymme för berättande

En berättelse är mycket mer än bara handlingen. Rummet, miljön, atmosfären, allt detta påverkar berättelsen. Och publiken. Det här handlar om hur vi medvetet väljer och formar miljön för vår berättelse (berättelse).

Download:
The vibrating nature
Exploring the city
Stories in the museum

Workshop:
Presentera berättelser

Varför presenterar vi berättelser? Det är viktigt att veta varför du väljer det sätt du vill presentera din berättelse. Och använd sedan allt du har, din röst, din kropp, ditt sinne, dina ansiktsuttryck, kanske tillbehör och verktyg för att tilltala din publik. Eller så involverar du publiken som en del av berättelsen och berättandet.

 Download:
Presenting the story of the useless tree #1
Presenting the story of the useless tree #2
Presenting the story of the useless tree #3

Workshop:
Att involvera lyssnarna

Hur kan du involvera dina lyssnare, dina elever, i berättelsen för att fånga deras uppmärksamhet, göra dem aktivt delaktiga i berättelsen och hjälpa dem att utveckla sina sinnen, sin fantasi och sina färdigheter?

 Download:
Talking & listening with the eyes
Balloon
Reversed story

Workshop:
Utveckling av ytterligare kompetens

Det här skedet av historieberättandet börjar när berättelsen är berättad. Utmaningen är att hjälpa eleverna att utveckla vidare och överföra sin kompetens till andra utbildningssituationer eller situationer i det dagliga livet.

 Download:
Uncovering the hidden You and the hidden Me
The three “Whys”
Let’s reinvent the story

Workshop:
Utveckling av kompetens för berättande

Här hittar du aktiviteter som specifikt utvecklar berättarkompetens. Detta inkluderar biografiskt berättande samt berättande av befintliga, traditionella berättelser.

 Download:
The squares
The cornerstones
Learn stories


Om du har några frågor, förslag eller kommentarer, tveka inte att kontakta oss: storycomp@wisamar.de