Online-kurs

Den här online-kursen är utformad som en självstudiekurs som gör det möjligt för vuxenutbildare att bygga upp och utveckla sin kompetens i historieberättande som en metod för sitt dagliga arbete inom grundläggande utbildning och samhällsutbildning.

 

Jag gör alltid det jag inte kan för att lära mig att göra det.

Pablo Picasso

Kursen behandlar på ett interaktivt och praktiskt sätt ämnen som …

  • Hur kan jag använda storytelling för kompetensbaserat lärande?
  • Hur väljer jag lämpliga berättelser?
  • Hur presenterar jag berättelser?
  • Hur utformar jag miljön för min berättelse?
  • Hur involverar jag mina elever, min publik?
  • Hur kan jag hjälpa eleverna att utveckla sina kompetenser?

Den engelska versionen av kursen finns online och är naturligtvis gratis att använda: Online StoryComp Course.
Det finns även språkversioner på tyska, franska, nederländska och slovenska.

 


Vill du bli uppdaterad om projektet och informerad när till exempel nytt material är färdigt eller när onlinekursen är tillgänglig?
Klicka här och håll dig informerad!