Projekt & partnerji

StoryComp želi uporabiti potencial zgodb, potencial pripovedovanja zgodb za tista področja izobraževanja odraslih, na katerih je treba učence doseči na nizkopražni, bolj čustveni kot razumski ravni, kot sta osnovno in državljansko izobraževanje. Čeprav se ti dve področji izobraževanja vsebinsko zelo razlikujeta, imata še več skupnega kot iskanje alternativnih pristopov k svojim ciljnim skupinam: Za obe področji obstaja tudi precejšnja potreba po dodatnem usposabljanju učiteljev za izvajanje nizkopražnih, neformalnih pristopov.

Pripovedovanje zgodb. Orodje za izobraževanje odraslih.

Projekt StoryComp bo razvil in preizkusil koncept, s katerim bo metoda pripovedovanja zgodb uporabna in uporabna za izobraževanje odraslih. Ta koncept ne vključuje le metodološke podlage v okviru, temveč tudi njeno izvajanje v spletnem tečaju, s katerim lahko izobraževalci odraslih pridobijo metodo za svoje delo, ter v smernicah za delavnice, ki bodo olajšale organizacijo in izvajanje delavnic pripovedovanja zgodb s sodelavci, da bi vadili in poglabljali veščine.


Če imate kakršna koli vprašanja, predloge ali pripombe, se obrnite na nas: storycomp@wisamar.de

 


Nihče ne zna žvižgati simfonije. Za njeno izvedbo je potreben celoten orkester.

H.E. Luccock

Partners

Volkshochschule Leipzig
(Nemčija)

www.vhs-leipzig.de

Zgodovina “Volkshochschule Leipzig” se začne leta 1922, ko je bila uradno ustanovljena – tako kot na stotine “Volkshochschulen” (centrov za izobraževanje odraslih) na začetku Weimarske republike. Njena dejanska ideja sega celo v čas nemškega cesarstva ob koncu 19. stoletja, ko so univerzitetni tečaji v Leipzigu začeli biti dostopni ljudem iz tako imenovanega delavskega razreda. “Volkshochschule Leipzig” se v tej tradiciji vidi še danes. Je kraj učenja in srečevanja za vse državljane Leipziga. Njena ponudba združuje izobraževanje, komunikacijo in izkušnje. V ospredju so zgodovina in zgodbe učencev – učijo se drug od drugega in drug z drugim. V tem duhu še naprej pišemo svojo zgodovino in se veselimo novih zgodb naših obiskovalcev.

Wisamar Bildungsgesellschaft
(Nemčija)

www.wisamar.de

Zgodbe in pripovedovanje zgodb so stare toliko kot človeštvo. Zaradi tega se zdi, da je naših 10 let dela s pripovedovanjem zgodb v izobraževanju zelo kratkih, zlasti če pomislimo, kako naravno bi moralo biti, da jih uporabljamo. Zgodbe povezujejo, prenašajo znanje in vrednote ter zabavajo – in vse to hkrati. So ena najmočnejših oblik izobraževanja. V naši Kavarni s pripovedovanjem zgodb uporabljamo zgodbe za medkulturno izmenjavo, v izobraževanju odraslih za uvajanje in poučevanje zapletenih vsebin na privlačen način, poleg tega pa smo jih uporabili tudi za spodbujanje medgeneracijskega dialoga. Razvili smo in izvajamo usposabljanje za trenerje za to metodo, na delavnicah in tudi na spletu, kot v nagrajenem projektu Sinbad. Veselimo se, da bomo v projektu Storycomp nadaljevali naše potovanje po svetu pripovedovanja zgodb.

DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN
(Avstrija)

www.vhs.at
Nekoč v Avstriji izobraževanje ni bilo za vsakogar. Veliko ljudi je bilo izključenih iz izobraževanja, na primer ženske ali revni ljudje. To so bili res temačni časi, ki so trajali do sredine 20. stoletja. Na srečo so se izobraževanju odraslih obetali svetlejši dnevi. Tako je na primer na Dunaju vsako okrožje dobilo svoj VHS. Od začetka je bil cilj ponuditi visokokakovostno izobraževanje vsem, ne glede na premoženje, spol ali veroizpoved.

Ponujamo veliko različnih tečajev, na primer jezikovne tečaje, pa tudi tečaje na ustvarjalnem ali zdravstvenem področju. VHS je tudi največji ponudnik izobraževanja druge priložnosti na Dunaju. Ponujamo pripravljalne tečaje za maturo, maturo, sprejemne izpite za univerzo ali sprejemne izpite za univerzo na podlagi poklica. Poleg splošnih tečajev so na voljo tudi poklicno usmerjeni tečaji za ekonomijo in osebnostni razvoj, predšolske učitelje, pomočnike v izvenšolskem varstvu in številne druge.

V imenu VHS štejemo že več kot sto let izobraževanja za vse, vendar se ena stvar ni spremenila. Še vedno smo prepričani, da ima vsakdo pravico do izobraževanja, da je izobraževanje demokratična lastnina in da je izobraževanje bistvo človečnosti.

PLATO
(Nizozemska)

www.universiteitleiden.nl/plato

PLATO je center za raziskovanje in razvoj izobraževanja na področju rednega izobraževanja, izobraževanja odraslih in usposabljanja podjetij. Sestavlja ga skupina strokovnjakov s področja izobraževanja in učenja. PLATO je del Univerze v Leidnu na Nizozemskem. Raziskave in razvoj programov usposabljanja, gradiv za usposabljanje in drugih izobraževalnih ureditev so vključeni v nabor projektov centra.

Pripovedovanje zgodb je del interesnih področij centra PLATO. Kot partner je PLATO sodeloval v različnih projektih EU, v katerih je bilo pripovedovanje zgodb osrednja tema (na primer projekt Sinbad o pripovedovanju zgodb, ki ga je vodil Wisamar, Leipzig, Nemčija) ali sredstvo za učenje, na primer v različnih projektih o učenju v kontekstu dediščine (izobraževanje o dediščini, interpretacija dediščine, razvoj dediščinskih skupnosti). V projektu StoryComp je PLATO odgovoren za razvoj skupnega in dogovorjenega teoretičnega okvira, na katerem bo projekt gradil svoj pristop in rezultate.

CVO VOLT
(Belgija)

www.cvovolt.be

Kjerkoli se ljudje zberejo, s seboj prinesejo svoje zgodbe. Zgodbe iz daljnih krajev ali lokalne legende, zgodbe o pošastih in kraljicah ali o običajnih ljudeh. Spoznamo se ali pa nas odnese, vendar nas zgodbe nikoli ne nehajo vznemirjati. Zato se je CVO Volt odločil, da bo zgodbe uporabil kot orodje pri učenju jezika. Organizirali smo večere pripovedovanja zgodb v vseh jezikih, ki se poučujejo na šoli, na katerih so bili učenci in domačini presenečeni nad močjo zgodb. Pri učenju jezikov aktivno uporabljamo zgodbe. Upamo, da bomo v tem projektu delili svoje izkušnje in odkrili veliko … novih zgodb.

Fabula Storytelling
(Švedska)

www.storytelling.se
Fabula Storytelling je švedsko pripovedovalsko podjetje, ki je v središču energičnega razvoja pripovedovanja zgodb v Skandinaviji. Naši izvajalci z bogatim repertoarjem zgodb gostujejo po vsem svetu. Naši pedagogi usposabljajo mlade in stare, amaterje in profesionalce v tej umetnosti, naši producenti pa vodijo mednarodne projekte na področju pripovedovanja zgodb. Fabula Storytelling ima zgodovino organiziranja pripovedovalcev zgodb, saj je ustanovila švedsko društvo za pripovedovalce zgodb (BNS) in sodelovala pri ustanovitvi Federacije za evropsko pripovedovanje zgodb (FEST). Skozi leta smo sodelovali v projektih z mednarodnimi skupinami pripovedovalcev po vsej Evropi, Afriki in Bližnjem vzhodu.
Fabula veliko dela z odraslimi, pri čemer usposablja pripovedovalce zgodb na “praktičnih” delavnicah. Fabula je sodelovala pri projektu EU “Sheherazade – storytelling as a tool for adult education” (Šeherezada – pripovedovanje zgodb kot orodje za izobraževanje odraslih) v obdobju 2011-2013.
Zelo zanimivo je biti del projekta StoryComp, ki razvija pripovedovanje zgodb in izobraževanje z e-učenjem in vizualnimi gradivi na internetu.

PISTES SOLIDAIRES
(Francija)

www.pistes-solidaires.fr

Nekoč je na jugu Francije, ob Pirenejih in blizu Atlantskega oceana, živelo mestece z imenom Pau.

Pau je bil znan kot kraljevsko mesto, saj sta se v njem rodila dva slavna kralja v zgodovini: Francoski kralj Henrik IV. in Jean-Baptiste Bernadotte, znan kot švedski kralj Karl XIV Johan.
V 21. stoletju se je evropska nevladna organizacija Pistes Solidaires odločila, da se bo naselila v Pau.

Gre za združenje, ki svoje projekte in dejavnosti razvija v skladu z Unescovimi štirimi stebri izobraževanja: uči se spoznavati, nauči se biti, nauči se delati, nauči se živeti skupaj in z drugimi.

Njihov cilj je omogočiti, da lahko vsak mlad človek izkoristi edinstveno izkušnjo mednarodne izobraževalne mobilnosti. Izobraževanje gre z roko v roki z odprtostjo do sveta in razumevanjem lokalne/globalne soodvisnosti.

Društvo Pistes-Solidaires svoje delo utemeljuje na metodah neformalnega izobraževanja, zlasti tistih, ki temeljijo na izkustvenem učenju. Ustvarjajo izobraževalne situacije za razvijanje socialnih veščin, lažje sobivanje in učenje biti. Raziskave in inovacije so v središču tega delovnega področja, zato verjamejo, da bo v okviru projekta StoryComp , Storytelling izvirno in inovativno orodje za delo z izobraževalci odraslih in učenci, da bi spodbudili razvoj njihovih kompetenc.

LU Jesenice
(Slovenija)

lu-jesenice.net

Lahko se strinjamo, da je naše rojstvo začetek veličastne zgodbe. Vsak korak našega življenja se dodaja k naši osebni zgodovini. Zgodbe pa so pomembne…. v ljudeh sprožijo močan čustveni odziv, jih pretresejo in opogumijo. Hkrati pa tudi učijo.

Tudi kariera izobraževalcev odraslih na Ljudski univerzi Jesenice je zgodba. Enako kot pot naših udeležencev. Edinstvenost andragoškega procesa v vseh naših dejavnostih ustvarjajo nova, inovativna metodologija, novi pristopi k učenju in obravnavi vsebin ter uveljavljena praksa.

Učenje s pripovedovanjem zgodb povezuje znanje, ljudi in izkušnje, ne glede na to, ali se udeleženci učijo tujih jezikov, zgodovinskih dejstev, raziskujejo naravne pojave ali preprosto občutijo razsežnost empatije.

Zavedamo se pomena metode učenja s pripovedovanjem zgodb in se veselimo, da bomo del nove pustolovščine v projektu StoryComp.