Viri

Inovacije so možne le, če zlahka in brez težav izmenjujemo informacije, namesto da bi jih kopičili.

Tom Peters

Radi bi z vami delili naše izkušnje, ugotovitve in rezultate tega projekta in našega dela s pripovedovanjem zgodb v izobraževanju odraslih. Tu boste našli vedno večjo zbirko gradiv na to temo, ki so vam prosto na voljo za uporabo in prilagajanje v duhu odprtih izobraževalnih virov.

Metodološki okvir

… služi kot osnova za koncept StoryComp, katerega cilj je ponuditi izobraževalcem odraslih možnosti samousmerjenega usposabljanja na področju pripovedovanja zgodb kot ustvarjalne metode za spodbujanje pridobivanja kompetenc med učečimi se odraslimi v osnovnem izobraževanju in državljanski vzgoji. Je znanstvena podlaga našega pristopa in izhodišče za razvoj spletnega tečaja ter koncepta delavnic.
Za prenos metodološkega okvira, ki je na voljo v angleščini, kliknite tukaj: STORYCOMP_Methodological Framework

Zbirka zgodb

… iz partnerskih držav in od drugod. Te zgodbe, razvrščene po možnih uporabah, bodo predstavljale pravi fond za (prihodnje) pripovedovalce zgodb v izobraževanju odraslih in se lahko uporabljajo tako kot navdih kot neposredna podlaga za delo. Ali pa preprosto za lastno zabavo in vmesno sprostitev.
Zbirka zgodb je na voljo kot del našega spletnega tečaja tukaj in vključuje funkcijo iskanja. Poglejte si notranjost!
Zbirka vseh zgodb, ki smo jih zbrali do konca projekta, je na voljo tudi za prenos v obliki pdf tukaj: StoryComp zbirka zgodb


Ali poznate zgodbo, ki bi jo vsekakor morali vključiti? Povejte nam in nam pošljite e-pošto –
veselimo se je: storycomp@wisamar.de


 

Vodnik po delavnicahVodnik po delavnicah

… je v prakso usmerjena, modularna in zato neposredno in prilagodljivo uporabna smernica, ki naj bi motivirala in usmerjala izobraževalce odraslih, da skupaj s kolegi na delavnicah usposabljajo, poglabljajo in izboljšujejo svoje spretnosti pripovedovanja zgodb.
Prenesite pdf tukaj: Vodnik po delavnicah StoryCom.
V prvem delu je predstavljen pristop in vzajemno učenje ter navedeni primeri za načrtovanje in izvedbo lastnih delavnic. Drugi del vsebuje tematsko urejene, za uporabo pripravljene liste z dejavnostmi za neposredno izvajanje. Za več informacij glej delavnice.

Video vadnice

… so namenjeni podpori smernicam za delavnice. V učnih gradivih boste našli vpogled v to, kako skupaj razvijati in izboljševati svoje spretnosti in sposobnosti pripovedovanja zgodb. Poglejte si!
 

Učni scenariji

… navede primere, kako se lahko pripovedovanje zgodb uporabi za določen namen v osnovnem ali državljanskem izobraževanju z odraslimi učenci. V tej zbirki je vključenih skupno 14 učnih scenarijev, ki so vključeni tudi kot moduli v spletnem tečaju StoryComp.
 

Pripoved o StoryCompStory of StoryComp

… je končni rezultat opisnega vrednotenja, ki so ga napisali projektni partnerji. Z drugimi besedami: to je pogled v zakulisje in neposredno v razvojni proces StoryCompa – ustvarjen po koščkih med projektom. Angleško različico prenesite tukaj: Story of StoryComp.

 

Zanimivo gradivo