Viri

Inovacije so možne le, če zlahka in brez težav izmenjujemo informacije, namesto da bi jih kopičili.

Tom Peters

Radi bi z vami delili naše izkušnje, ugotovitve in rezultate tega projekta in našega dela s pripovedovanjem zgodb v izobraževanju odraslih. Tu boste našli vedno večjo zbirko gradiv na to temo, ki so vam prosto na voljo za uporabo in prilagajanje v duhu odprtih izobraževalnih virov.

Metodološki okvir

… služi kot osnova za koncept StoryComp, katerega cilj je ponuditi izobraževalcem odraslih možnosti samousmerjenega usposabljanja na področju pripovedovanja zgodb kot ustvarjalne metode za spodbujanje pridobivanja kompetenc med učečimi se odraslimi v osnovnem izobraževanju in državljanski vzgoji. Je znanstvena podlaga našega pristopa in izhodišče za razvoj spletnega tečaja ter koncepta delavnic.
Za prenos metodološkega okvira, ki je na voljo v angleščini, kliknite tukaj: STORYCOMP_Methodological Framework

Zbirka zgodb

… iz partnerskih držav in od drugod. Te zgodbe, urejene glede na njihovo pripovedno strukturo ter možne namene in okolja uporabe, bodo predstavljale pravi fond za (prihodnje) pripovedovalce zgodb v izobraževanju odraslih in se lahko uporabljajo tako kot navdih kot neposredna podlaga za delo. Ali pa preprosto za lastno zabavo in vmesno sprostitev.


Ali poznate zgodbo, ki bi jo vsekakor morali vključiti? Povejte nam in nam pošljite e-pošto –
veselimo se je: storycomp@wisamar.de


Smernice za delavnice

… bo praktično usmerjen, modularen in zato neposredno in fleksibilno uporaben priročnik, katerega namen je motivirati in usmerjati izobraževalce odraslih, da skupaj s kolegi na delavnicah usposabljajo, poglabljajo in izboljšujejo svoje veščine pripovedovanja zgodb.

Video vadnice

… so namenjeni podpori smernicam za delavnice. V učnih gradivih boste našli vpogled v to, kako skupaj razvijati in izboljševati svoje spretnosti in sposobnosti pripovedovanja zgodb.

Zanimivo gradivo

– Pripovedovanje zgodb v izobraževanju odraslih Andragoški potencial pripovedovanja zgodb v izobraževanju odraslih – Članek EPALE avtorja Katrin Echtermeyer & Christian Soyk, na voljo v več jezikih.


Želite, da vas obveščamo o novostih v zvezi s projektom in vas obveščamo, ko so na primer dokončana nova gradiva ali ko je na voljo spletni tečaj?
Kliknite tukaj in ostanite z nami!