Module - Leerscenario'sInleiding

Bron: Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH
In dit deel van onze online cursus wordt het praktisch: hoe kan storytelling specifiek worden gebruikt in een les met volwassenen? Eerst kijken we naar het instructieontwerp van lessen en geven we voorbeelden van hoe en waar storytelling geschikt is en om welke redenen. Verder vind je een verzameling van concrete leerscenario's waarbij storytelling een rol speelt, voor basiseducatie en voor burgerschapsvorming. Bij elk scenario wordt niet alleen aangegeven met welke doelgroep het kan worden uitgevoerd, hoeveel tijd, welk materiaal en welke voorbereiding nodig is, maar wordt ook de uitvoering stap voor stap beschreven. En natuurlijk vind je de verhalen die in de leerscenario's worden gebruikt in onze verhalenbundel.

Beleef een inspirerende ontdekkingstocht!