Module - Leerscenario's


Basiseducatie Leerscenario's

Hier vind je leerscenario's die gebruik maken van storytelling voor de basiseducatie van volwassen lerenden. Ze zijn gesorteerd op de belangrijkste doelen voor storytelling die StoryComp heeft geïdentificeerd (zie Basiseducatie Module.). ▾

Motivatie en bewustzijn

Onderwerp van het leerscenario
Geluk in relatie tot werk en geld

Doelgroep
Alle lerenden in basiseducatie, maar een taalniveau van ten minste B1 wordt aanbevolen

Doelstellingen


Opstelling
Formele setting in een stoelkring

Aantal deelnemers
6-10

Duur
60 minuten

Verhaal
Werken of niet werken of De luie visser

Link naar het volledige scenario (pdf)
Link naar PDF ▾

Samenhorigheid

Onderwerp van het leerscenario
Gaat schijn boven authenticiteit?

Doelgroep
Lerenden basiseducatie

Doelstellingen

Setting
Informele setting

Aantal deelnemers
15-20 deelnemers

Duur
20-30 minuten

Verhaal
Hodja's mooie jas

Link naar het volledige scenario (pdf)
Link naar PDF ▾

Kritisch denken

Onderwerp van het leerscenario
Buiten de kaders denken: er is altijd een (andere) optie

Doelgroep
Alle lerenden in basiseducatie, maar een taalniveau van ten minste B1 wordt aanbevolen

Doelstellingen

Setting
Alle settings zijn mogelijk, minder formele settings verdienen de voorkeur voor een ontspannen, op vertrouwen gebaseerde open sfeer in de groep

Aantal deelnemers
5-15

Duur
15-20 minuten
hangt sterk af van de grootte van de groep, hun creativiteit en bereidheid tot discussie, hun openheid om over hun eigen situatie te praten

Verhaal
Twee kiezelstenen

Link naar het volledige scenario (pdf)
Link naar PDF ▾

Verwerking kennis

Onderwerp van het leerscenario
Wat is het nut van nutteloos zijn?

Doelgroep
Lerenden basiseducatie

Doelstellingen

Setting
Informele setting

Aantal deelnemers
15-20 deelnemers

Duur
20-30 minuten

Verhaal
De nutteloze boom

Link naar het volledige scenario (pdf)
Link naar PDF ▾

Taalverwerving

Onderwerp van het leerscenario
Ontsnapping en aankomst, niet-lineaire biografieën en hoop

Doelgroep
Jonge vluchtelingen tussen 15 en 25 jaar, taalniveau A2 aanbevolen

Doelstellingen

Setting
Alle settings zijn mogelijk, maar meestal werd een klaslokaal gebruikt in formele settings. Het is belangrijk dat lerenden en leerkracht een vertrouwelijke relatie hebben omdat het onderwerp kwetsende herinneringen kan oproepen.

Aantal deelnemers
6-10

Duur
2 - 4 uur (kan ook over 2 dagen worden verdeeld)

Verhaal
Ze is als een moeder voor me

Link naar het volledige scenario (pdf)
Link naar PDF ▾

Creativiteit en expressie

Onderwerp van het leerscenario
Het echte leven, echte gevoelens, echte woorden
Diversiteit spreekt

Doelgroep
Deelnemers zijn immigranten, van verschillende leeftijd. Verhuizen naar een nieuwe omgeving en cultuur is wat ze gemeen hebben. Evenals de eenzaamheid en het verdriet dat gepaard gaat met het niet kennen van de taal

Doelstellingen

Setting Aantal deelnemers
6-10

Duur
15-40 minuten
Afhankelijk van de groep (deelnemer vertrouwd maken met nieuwe woorden, tijd nodig om eigen ervaringen te delen...)

Verhaal
Taal mag geen belemmering zijn voor vriendschap

Link naar het volledige scenario (pdf)
Link naar PDF ▾

Identiteit en herkenning

Onderwerp van het leerscenario
Indeling in "goed" en "slecht

Doelgroep
Voor alle lerenden in basiseducatie, taalniveau A2 aanbevolen

DoelstellingenSetting
Alle settings mogelijk, maar is vooral gebruikt in formele settings in een klaslokaal voor basiseducatie.

Aantal deelnemers
6-10

Duur
Ongeveer 2 uur

Verhaal
De feeën

Link naar het volledige scenario (pdf)
Link naar PDF ▾

Meerdere perspectieven

Onderwerp van het leerscenario
Er is altijd een weg
Denken in meerdere perspectieven

Doelgroep
Brede doelgroep werkzoekenden; verschillende leeftijden, deelnemers kunnen allochtonen zijn, ook mensen met gezondheidsproblemen

Doelstellingen

Setting
Minder formele settings

Aantal deelnemers
6-10

Duur
30-60 minuten

Verhaal
Dappere Muis

Link naar het volledige scenario (pdf)
Link naar PDF ▾

Communicatievaardigheden

Onderwerp van het leerscenario
Wat wordt er gezegd - wat wordt er bedoeld

Doelgroep
Voor alle lerenden in basiseducatie. Taalniveau min. B1 aanbevolen, omdat het voor het verzamelen van opties belangrijk is zich gedifferentieerd te kunnen uitdrukken.

Doelstellingen

Setting
Alle settings zijn mogelijk, minder formele settings verdienen de voorkeur voor een ontspannen, op vertrouwen gebaseerde open sfeer in de groep

Aantal deelnemers
5-15

Duur
30-45 minuten voor groepen met autochtonen
45-60 minuten voor groepen met anderstaligen

Verhaal
Een koel briesje op een warme dag

Link naar het volledige scenario (pdf)
Link naar PDF ▾

Empowerment

Onderwerp van het leerscenario
Bekijk de special!
Nieuwsgierigheid - Waardering - Eigenwaarde

Doelgroep
Voor alle lerenden uit basiseducatie
Taalniveau minimaal B1 aanbevolen, in ieder geval voor de waarderingsactiviteit

Doelstellingen


Setting
Informeel of niet-formeel

Aantal deelnemers
5-15

Duur
20-30 minuten
kan langer zijn - hangt af van de uitvoering: Werken in tweetallen kost hier minder tijd dan werken met de hele groep; wordt de waarderingsactiviteit uitgevoerd in een gemeenschappelijk verhaal?

Verhaal
Ali Duimt

Link naar het volledige scenario (pdf)
Link naar PDF ▾


Wil je met anderen van gedachten wisselen over de concrete toepassing van storytelling in basiseducatie, over ervaringen, inzichten en goede praktijken?
Maak gerust gebruik van het forum in onze community! ▾
Als je meer wilt weten over wat we in dit project onder basiseducatie verstaan, welke uitdagingen kansen en randvoorwaarden we zien, vind je antwoorden in de module  Basiseducatie. ▾

Als je aan de slag wilt met storytelling, vind je veel informatie, oefeningen en tips in de module Storytelling. ▾