Module - BurgereducatieDefinitie


"Burgerschapscompetentie is het vermogen om te handelen als verantwoordelijke burgers en om volledig deel te nemen aan het maatschappelijke en sociale leven, op basis van begrip van sociale, economische, juridische en politieke concepten en structuren, alsook van mondiale ontwikkelingen en duurzaamheid."
(Europese Commissie, Directoraat-generaal Onderwijs, Jeugdzaken, Sport en Cultuur, Kerncompetenties voor een leven lang leren, Publicatiebureau, 2019)


Leerdoelen op het gebied van burgerschapsvorming (ook wel "politieke vorming" genoemd) hebben betrekking op onderwerpen die relevant zijn voor wederzijds begrip en sociale cohesie. Deze omvatten bijvoorbeeld: Burgereducatie gaat over het leven zelf, over de werkelijkheid, over de concrete leefwerelden van de lerenden. Er is geen "goed" en geen "fout", maar er is één oriëntatie waarover niet te onderhandelen valt: de mensenrechten.

Samenvattend moet burgerschapsvorming helpen verbanden in politieke gebeurtenissen te herkennen, tolerantie en kritisch vermogen over te brengen en te versterken, en zo bij te dragen aan de vorming en verdere ontwikkeling van actief burgerschap, maatschappelijke participatie en politieke betrokkenheid. Burgereducatie vertoont verschillen in prioriteiten. Wiel Veugelers maakt in een presentatie van een onderzoeksdocument Europees Parlement 27 september 2021 onderscheid tussen de volgende accenten:

Democratische accenten
Burgerschapsonderwijs gaat over het verwerven van de vaardigheden en attitudes die nodig zijn om deel te nemen aan het politieke en burgerlijke leven (op lokaal, nationaal en mondiaal niveau);

Een nadruk op sociale integratie
Omgang met anderen, in het bijzonder met mensen met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden;

Een nadruk op duurzaamheid van de mensheid
En over de zorg voor de duurzaamheid van de mensheid, de planeet, en van de democratie.

In relatie tot deze accenten benadrukt burgerschapsonderwijs het belang van:
  1. Politiek en democratie
  2. Sociale participatie en mondigheid
  3. Zorg voor een duurzame mondiale samenleving

Bron: www.europarl.europa.eu ▾