Module - Burgereducatie


Uitdagingen, kansen & voorwaarden

Burgereducatie stelt ons in staat om goed geïnformeerde, actieve burgers te zijn en geeft ons de kans om de wereld rondom ons te veranderen. Het moet toegankelijk zijn voor iedereen, om samen te bouwen aan een hechte samenleving waarin iedereen kan groeien en bloeien. Maar soms kan de toegang tot burgerschapsvorming om verschillende redenen moeilijk zijn.
In dit deel van de module laten we je kennismaken met een aantal randvoorwaarden die van invloed kunnen zijn op de toegang tot burgerschapsvorming en op de individuele leerprestaties. Opgemerkt moet worden dat deze ook op andere onderwijsgebieden relevant kunnen zijn en niet alleen voor de toegang tot burgerschapsvorming.
In de zin van een op hulpbronnen en diversiteit gerichte aanpak willen wij de individuele voorwaarden van de lerenden niet als een probleem zien, maar als een hulpbron en deze in het leerproces dienovereenkomstig - d.w.z. bruikbaar - ensceneren. Omgekeerd moeten de lerenden zich bewust worden van hun voorwaarden en leren deze te beoordelen en ermee om te gaan. Vooral in het politieke onderwijs vereist dit een hoge mate van gevoeligheid aangezien het discours hier bijzonder kan worden gevormd door individuele voorwaarden.

Leeruitdagingen

Bron: op Pixabay
Leerproblemen hebben invloed op hoe mensen informatie begrijpen, communiceren of nieuwe vaardigheden leren, en omvatten problemen met lezen, schrijven en wiskunde. Leerproblemen treffen mensen van alle leeftijden. Ze hebben een neurologische basis, wat betekent dat ze hun wortels hebben in het neurologische systeem. Het verschil tussen een leerprobleem en een leerstoornis is de ernst. De ernst van een leerprobleem varieert van persoon tot persoon, en ze kunnen de persoon één voor één achtervolgen of een mix zijn van vele uitdagingen die het leerproces bemoeilijken.

Speciale behoeften

Bron: Wikimedia Commons
In het onderwijs is de term Special Needs een afkorting van Special Education Needs en is een manier om te verwijzen naar lerenden met een handicap, waarbij hun leren kan worden gewijzigd of vertraagd in vergelijking met andere studenten. De term speciale behoeften komt in het onderwijs voor wanneer het onderwijsprogramma van een lerende officieel wordt gewijzigd van wat normaal zou worden aangeboden via een "klassiek onderwijsplan".
Mensen met speciale behoeften zijn individuen die als gevolg van genetische of omgevingsfactoren lijden aan een onvermogen om te leren, ervaring op te doen, vaardigheden te verwerven en n te presteren op cultureel, economisch of sociaal gebied .
Mensen met speciale behoeften lijden meestal aan een of meer handicaps in de volgende categorieën, die een belemmering vormen voor deelname aan het normale leven.

Migratie achtergrond

Bron: op Pixabay
Volgens de Europese Commissie kan een persoon met een migratieachtergrond iemand zijn die: Migratieachtergrond kan een rol spelen in het leerproces van de persoon binnen de context van burgerschapsvorming. Het concept dat met burgerschapsonderwijs wordt aangeleerd in verband met democratische waarden, rechten en plichtenn kan soms moeilijk te begrijpen zijn als de mensen afkomstig zijn uit landen met een andere politieke of democratische cultuur of uit landen zonder democratische structuren. Dit verschil kan het begrip en de assimilatie van de verschillende concepten belemmeren en kan de volwassen lerenden verhinderen zich vrij uit te drukken tijdens het leerproces.

Sociale en culturele achtergrond

Bron: op Pixabay
Leren in een klaslokaal houdt in dat er interactie is met andere lerenden, dat problemen worden besproken en oplossingen worden gevonden. Het vermogen van een persoon om sociaal te communiceren met medelerenden in een onderwijsomgeving is van grote invloed op de voortgang van het leerproces.
Een van de sociale obstakels waarmee iemand in een leeromgeving te maken kan krijgen, is groepsdruk. Intercollegiale druk kan elk aspect van iemands leven beïnvloeden, ook het onderwijs. Mensen kunnen direct worden geplaagd omdat ze slim zijn of goede cijfers halen, wat leidt tot minder inzet of trots in hun leerproces.
Op een ander niveau omvatten culturele barrières situaties die gebaseerd zijn op culturele factoren die het functioneren van onderwijsprogramma's belemmeren. Deze belemmeringen zijn vaak zeer complex en zijn gebaseerd op de waarden en overtuigingen van groepen mensen.

Praktische voorwaarden

Bron: op Pixabay
Op praktisch niveau kan de toegang tot onderwijs van een persoon door verschillende zaken worden beïnvloed, waaronder de volgende:

Emotie en Motivatie

Bron: op Pixabay
De laatste soorten voorwaarden die we in deze module zullen introduceren zijn emoties en motivatie. De manier waarop iemand met emoties omgaat, bepaalt of en hoe iemand zijn of haar gedachten en gevoelens communiceert. Het draagt ook bij tot zelfperceptie en zelfbeheersing. Emoties beïnvloeden direct de motivatie van mensen, en daarom is hun perceptie en reflectie zo belangrijk. Ook de eerder genoemde randvoorwaarden kunnen van invloed zijn op iemands emotionele en dus motivationele situatie.