Pregled spletnega tečaja

Pregled vsebine tečajaModul osnovnošolsko izobraževanje
Modul državljanska vzgoja
Učni scenariji modula
Zbirka zgodb o modulih
Modul Storytelling


Za dokončanje tečaja morate načrtovati vsaj 6-8 ur. Dejansko trajanje je zelo individualno. Priporočamo, da tečaj razporedite na več dni, da boste lahko bolje obdelali in ponotranjili prebrano.