Modul - Osnovno izobraževanjeOperativna opredelitev

Izraz osnovno izobraževanje opisuje tiste kompetence, ki so predpogoj za uspešno, aktivno sodelovanje v družbi. Predvsem gre za to, da se posameznik lahko vključi v vsakdanje življenje, (vključujoč področje dela), kot oseba, ki samostojno razmišlja, oblikuje dobro utemeljena mnenja in deluje na samosvoj način. Poleg pismenosti (branje in pisanje v nacionalnem in občasno tudi v tujem jeziku) in računske pismenosti vključuje tudi osnovno računalniško znanje, zdravstveno vzgojo, osnovno finančno izobraževanje in osnovne socialne veščine.

Poleg dejanskega prenosa znanja je cilj osnovnega izobraževanja motivirati udeležence, okrepiti njihove učne spretnosti in jim omogočiti, da postanejo lastniki svojega osebnega razvoja kot procesa vseživljenjskega učenja.