Modul - Državljanska vzgojaOperativna opredelitev


"Državljanska kompetenca je sposobnost delovati kot odgovorni državljani ter polno sodelovati v državljanskem in družbenem življenju, ki temelji na razumevanju družbenih, gospodarskih, pravnih in političnih konceptov in struktur ter globalnega razvoja in trajnosti."
(Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, Urad za publikacije, 2019)


Učni cilji na področju državljanske vzgoje (imenovane tudi "politična vzgoja") se nanašajo na teme, ki so pomembne za medsebojno razumevanje in socialno kohezijo. Mednje spadajo na primer: Pri državljanski vzgoji gre za življenje samo, za resničnost, za konkretne življenjske svetove učencev. Ni "prav" in "narobe", obstaja pa ena nespremenljiva usmeritev: človekove pravice.

Če povzamemo, naj bi državljanska vzgoja pomagala prepoznati povezave v političnih dogodkih, posredovati in krepiti strpnost in kritične sposobnosti ter tako prispevati k oblikovanju in nadaljnjemu razvoju aktivnega državljanstva, družbenega udejstvovanja in političnega udejstvovanja. Državljanska vzgoja kaže razlike v prednostnih nalogah. Wiel Veugelers v predstavitvi raziskovalne naloge Evropskega parlamenta 27. septembra 2021 razlikuje med naslednjimi poudarki:

Demokratični poudarki
Pri državljanski vzgoji gre za pridobivanje sposobnosti in stališč, potrebnih za sodelovanje v političnem in državljanskem življenju (na lokalni, nacionalni in globalni ravni);

Podkrep socialne vključenosti
o odnosih z drugimi, zlasti z ljudmi iz različnih družbenih, kulturnih in etničnih okolij;

Podkrep trajnostnega razvoja človeštva
O skrbi za trajnost človeštva, planeta in demokracije.

V povezavi s temi poudarki državljanska vzgoja poudarja pomen:
  1. politike in demokracije
  2. družbenega sodelovanja in krepitve moči
  3. skrb za trajnostno globalno družbo

Vir: www.europarl.europa.eu ▾