Modul - Osnovno izobraževanje


Kako uporabiti pripovedovanje zgodb v osnovnem izobraževanju?

Vir: Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH
Zgodbe in pripovedovanje zgodb se lahko v osnovnem izobraževanju uporabljajo na različne načine. StoryComp je opredelilo deset namenov, s katerimi lahko pripovedovanje zgodb služi v procesu poučevanja in učenja (glej Methodological Framework ▾). Uporaba in izvajanje pripovedovanja zgodb se lahko izvaja na različne načine. Metoda, pri kateri učitelj nastopa kot pripovedovalec zgodb, je primerna za vse te namene. Za številne namene je alternativna ali dopolnilna izvedba ta, da udeleženci sami prakticirajo pripovedovanje zgodb in pripovedujejo svoje osebne, doživete ali izmišljene zgodbe ali da ustvarijo in pripovedujejo zgodbo skupaj kot skupina.
Motivacija in zavedanje
Zgodba se uporablja za pridobivanje pozornosti ljudi, za njihovo ozaveščanje o temah, o katerih pripoveduje, in za njihovo aktivacijo, da bi se o nečem poučili, postali dejavni ali se čutili zavezane nečemu.
Pripadnost
Zgodbe pripovedujemo, da bi začutili nekakšno povezanost, da bi se počutili kot del skupnega dogodka in delili čustva, ki so z njim povezana. Temu namenu lahko služita tudi skupno ustvarjanje in pripovedovanje zgodbe.
Kritično razmišljanje
Zgodbe se pripovedujejo zato, da se ljudje zavedajo različnih načinov gledanja na stvari in jim tako omogočijo kritično razmišljanje o vprašanjih na drugačen način, kot bi ga imeli samo na podlagi lastnih izkušenj.
Predelava znanja
Zgodbe poslušalcem zagotavljajo vsebino, ki jo je morda lažje obdelati kot pisno gradivo. Na ta način lahko zgodbe pomagajo ljudem pri obdelavi znanja.
Pridobivanje jezika
Zgodbe s svojo vsebino lahko spodbujajo pridobivanje jezikovnih spretnosti, z refleksivnimi pogovori o zgodbah in s pripovedovanjem ali pripovedovanjem lastnih zgodb. Tako zgodbe pripomorejo k pridobivanju jezikovnih kompetenc.
Kreativnost in izražanje
Delo z zgodbami in pripovedovanjem zgodb spodbuja ustvarjalno kompetenco in izražanje udeležencev. Zgodbe so že same po sebi izraz ustvarjalnosti njihovih pripovedovalcev. Hkrati pa spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost poslušalcev.
Identiteta in spoznanje
Zgodbe se pripovedujejo, da bi ljudje postali del skupne dediščine ali tradicije, da bi se počutili ukoreninjene in prepoznane. V zgodbah se znajdejo - ob pripovedovanju in poslušanju -, spodbudijo jih k razmisleku o svojem izvoru, lahko razmišljajo in delijo tradicije.
Različni vidiki
Zgodbe pripovedujemo, da bi poudarili dejstvo, da lahko eno in isto situacijo različni akterji v zgodbi, pa tudi v resničnih življenjskih situacijah, vidijo različno. Različne perspektive so lahko del same zgodbe ali pa zgodba služi kot izhodišče za razvijanje, pripovedovanje in razpravljanje o različnih perspektivah situacije.
Komunikacijske veščine
Pripovedovanje zgodb pomaga ljudem pri pridobivanju spretnosti poslušanja in interpretacije ter aktivnih komunikacijskih spretnosti, kot so govorjenje, oblikovanje, izražanje itd. To se lahko izvaja v zgodbi, prek zgodbe ali s pogovorom o zgodbi.
Opolnomočenje
O ljudeh, ki so premagali dvom vase in postali uspešni v življenju, lahko pripovedujemo zgodbe. To je lahko priložnost, da se poistovetijo z glavnim junakom zgodbe in razpravljajo o možnostih za lastne perspektive. Poleg tega lahko razmišljanje o lastnih izkušnjah in pripovedovanje lastnih zgodb udeležencem pomaga, da se zavedajo lastnih dosežkov, npr. pri osebnih izzivih, in tako okrepijo svojo samozavest in samoučinkovitost.

Če želite izvedeti, kako lahko zgodbo uporabite za enega od teh namenov in kako jo lahko vključite v druge dejavnosti v razredu, lahko primere najdete v priročniku
Učni scenariji. ▾

Če želite začeti s pripovedovanjem zgodb, boste veliko informacij, vaj in nasvetov našli v Modulu Pripovedovanje zgodb. ▾