Modul - Učni scenariji


Učni scenariji za osnovno izobraževanje

Tukaj boste našli učne scenarije, ki se uporabljajo za pripovedovanje zgodb v osnovnem izobraževanju odraslih udeležencev izobraževanja. Razvrščeni so glede na ključne namene za pripovedovanje zgodb, ki jih je opredelil StoryComp (glejte modul Osnovno izobraževanje ▾).

Motivacija in zavedanje

Tematika učnega scenarija
Sreča v povezavi z delom in denarjem

Ciljna skupina
vsi učenci v osnovnem izobraževanju, vendar je priporočljiva jezikovna raven vsaj B1

Cilji

Okolje
Formalna postavitev v krogu s stoli

Število udeležencev
6-10

Trajanje
60 minut

Zgodba
Delati ali ne delati ALI Leni ribič

Odkaz na celoten scenarij (pdf)
Povezava na PDF ▾

Pripadnost

Tematika učnega scenarija
Ali videz prevlada nad pristnostjo?

Ciljna skupina
Učenci v osnovnem izobraževanju

Cilji

Okolje
Neformalno okolje

Število udeležencev
15-20 udeležencev

Trajanje
20-30 minut

Zgodba
Hodžijeva drobna dlaka

Odkaz na celoten scenarij (pdf)
Povezava na PDF ▾

Kritično razmišljanje

Tematika učnega scenarija
Razmišljanje zunaj okvirjev: Vedno obstaja (druga) možnost

Ciljna skupina
vsi učenci v osnovnem izobraževanju, vendar je priporočljiva jezikovna raven vsaj B1

Cilji

Okolje
možna so vsa okolja, za sproščeno in zaupanja polno odprto vzdušje v skupini pa naj bodo primernejša manj formalna okolja

Število udeležencev
5-15

Trajanje
15 do 20 minut
odvisno odvisno od velikosti skupine, njihove ustvarjalnosti in pripravljenosti za razpravo ter odprtosti. za pogovor o lastnih situacijah

Zgodba
Dva kamenčka

Odkaz na celoten scenarij (pdf)
Povezava na PDF ▾

Predelava znanja

Tema učnega scenarija
Kakšen je smisel tega, da smo neuporabni?

Ciljna skupina
Učenci osnovnega izobraževanja

Cilji

Okolje
Neformalno okolje

Število udeležencev
15-20 udeležencev

Trajanje
20-30 minut

Zgodba
Neuporabno drevo

Odkaz na celoten scenarij (pdf)
Povezava na PDF ▾

Pridobivanje jezikov

Tematika učnega scenarija
Pobeg in prihod, nelinearne biografije in upanje

Ciljna skupina
Mladi begunci med 15. in 25. letom starosti, priporočljiva jezikovna raven A2

Cilji

Okolje
Možna so vsa okolja, vendar se je večinoma uporabljal v formalnem okolju v učilnici osnovnega izobraževanja; pomembno: učenci in učitelj morajo imeti zaupen odnos, saj lahko tema sproži boleče spomine

Število udeležencev
6-10

Trajanje
2 do 4 ure (lahko tudi v dveh dneh)

Zgodba
Je kot moja mati

Odkaz na celoten scenarij (pdf)
Povezava na PDF ▾

Kreativnost in izražanje

Tematika učnega scenarija
Resnično življenje, resnični občutki, resnične besede
Raznolikost govori

Ciljna skupina
Udeleženci so priseljenci, različnih starosti. Skupno jim je selitev v novo okolje in kulturo. Pa tudi osamljenost in stiska, povezana z neznanjem jezika

Cilji

Okolje Število udeležencev
6-10

Trajanje
15-40 minut
Odvisno od skupine (seznanjanje udeležencev z novimi besedami, čas, potreben za izmenjavo lastnih izkušenj ...)

Zgodba
Jezik ne sme biti ovira za prijateljstvo

Odkaz na celoten scenarij (pdf)
Povezava na PDF ▾

Identiteta in spoznanje

Tematika učnega scenarija
Razvrščanje na "dobre" in "slabe"

Ciljna skupina
za vse učence v osnovnem in izobraževanju za aktivno državljanstvo, priporočena jezikovna raven A2
CiljiOkolje
Možna so vsa okolja, vendar je bil večinoma uporabljen v formalnem okolju v učilnici osnovnega izobraževanja

Število udeležencev
6-10

Trajanje
Približno 2 uri

Zgodba
Vile

Odkaz na celoten scenarij (pdf)
Povezava na PDF ▾

Različni vidiki

Tematika učnega scenarija
VEDNO JE VEDNO POT
Razmišljanje z več perspektivami

Ciljna skupina
Široka ciljna skupina iskalci zaposlitve; različne starosti, udeleženci so lahko priseljenci, tudi osebe z zdravstvenimi težavami

Cilji

Okolje
Manj formalno okolje

Število udeležencev
6-10

Trajanje
30-60 minut

Zgodba
Pogumna miška

Odkaz na celoten scenarij (pdf)
Povezava na PDF ▾

Komunikacijske veščine

Tema učnega scenarija
Kaj je rečeno - kaj je mišljeno

Ciljna skupina
za vse učence v osnovnem izobraževanju Priporočljiva jezikovna raven vsaj B1, saj je za zbiranje možnosti pomembno, da se lahko izražati in razložiti na diferenciran način.

Cilji

Okolje
možna so vsa okolja, za sproščeno, zaupanja vredno odprto vzdušje v skupini pa naj bodo primernejša manj formalna okolja

Število udeležencev
5-15

Trajanje
30-45 minut z domačini
45-60 minut za skupine z udelženci, ki se učijo tujih jezikov

Zgodba
Hladen vetrič na vroč dan

Odkaz na celoten scenarij (pdf)
Povezava na PDF ▾

Opolnomočenje

Tema učnega scenarija
Opazite posebnost!
Radovednost - Cenjenje - Samozavest

Ciljna skupina
za vse učence v osnovnem izobraževanju
Priporočena jezikovna raven vsaj B1, vsaj za dejavnost vrednotenja

Cilji


Okolje
Neformalno

Število udeležencev
5-15

Trajanje
20-30 minut
lahko tudi dlje - odvisno od izvedbe: Delo v parih je pri tem manj zamudno kot delo v celotni skupini; ali se dejavnost vrednotenja izvaja v skupni zgodbi?

Zgodba
Ali palčki

Odkaz na celoten scenarij (pdf)
Povezava na PDF ▾


Želite z drugimi izmenjati ideje o konkretni uporabi pripovedovanja zgodb v osnovnem izobraževanju, o izkušnjah, spoznanjih in dobrih praksah?
Vabljeni k uporabi foruma v naši skupnosti! ▾
Če želite izvedeti več o tem, kaj v tem projektu mislimo z osnovnim izobraževanjem, kakšni so izzivi, priložnosti in predpogoje vidimo, boste odgovore našli v modulu Osnovno izobraževanje. ▾

Če želite začeti s pripovedovanjem zgodb, boste našli veliko informacij, vaj in nasvetov v modulu Pripovedovanje zgodb. ▾