Modul - Učni scenariji


Kako načrtovati pouk, ki vključuje pripovedovanje zgodb?

Vir: na Pixabay
Ko načrtujemo svoje ure, si prizadevamo, da bi bile privlačne in smiselne za učence in z njimi. V nadaljevanju bomo prikazali korake pri pouku, kjer pripovedovanje zgodb lahko uporabimo za podporo in doseganje tega. Pri tem nas bo vodilo Gagnéjevih devet dogodkov poučevanja (1965), ki so jih revidirali Gagné, Briggs in Wager (1992). Na tej točki je treba poudariti, da želimo ta model uporabiti predvsem kot vodilo za različne faze poučevanja. V bistvu pri StoryCompu ne sledimo enosmernemu učnemu pristopu, ki da je poučevanje nekaj, kar počne učitelj z učencem. Nasprotno, projekt temelji - kot je podrobno pojasnjeno v konceptualnem okviru ▾ - na pristopu, ki temelji na kompetencah učenju, v katerem je učenje obravnavano kot konstruktiven in soustvarjalen, vzajemen proces, v katerem so učitelji in učenci zavezniki na poti učenja. Pri tem ne gre le za prenašanje znanja, temveč o aktiviranju učencev in njihovem vključevanju v učno situacijo. Učenci se najbolje učijo v smiselnih kontekstih ter v sodelovanju in interakciji z drugimi in njihovimi okoljem. Na ta način lahko sami pridobivajo znanje, gradijo znanje ter preverjajo in usklajujejo svoje novo oblikovane zamisli z zamislimi drugih. To poudarja potrebo po oblikovanju učnih ur,na katere se učenci zelo dobro odzivajo , hkrati pa jim odpirajo nova obzorja in perspektive ter jih navdušujejo za stvari, za katere morda še nikoli niso slišali. To imejte v mislih, ko bomo opisovali, kako lahko pripovedovanje zgodb vključimo v faze pouka, ki jih je poimenoval Gagné.


Gagne's Nine Events of Instruction by CourseArc is licensed under CC BY 4.0. www.coursearc.com ▾


Kot boste videli, je pripovedovanje zgodb mogoče uporabiti v bolj ali manj vseh korakih načrtovanja pouka. Kako in s kakšnim namenom ga boste uporabili pri določeni učni uri, je seveda odvisno od vas. Ta odstavek ne pomeni, da je treba pripovedovanje zgodb uporabljati vedno in povsod, samo zato, ker bi to delovalo. Prej naj bi pokazal, kako vsestranska je lahko ta metoda in kako lahko razširi vaš repertoar metod za raznoliko oblikovanje pouka.

1. Pridobivanje pozornosti učencev

Zagotovite začetno spodbudo, povezano s temo/učno uro, da pritegnete pozornost učencev, jih vključite tako, da povzamete njihove lastne izkušnje in aktivirate jih pripravite na pot učenja. Možne izvedbe s pripovedovanjem zgodb:

2. Seznanite učeče se s cilji - poiščite in opredelite

Seznanite udeležence izobraževanja s tem, kakšni so vaši nameni in cilji pri tem tečaju ali učni uri. Ugotovite, kaj pričakujejo od tečaja, kaj želijo doživeti, se naučiti, biti sposobni narediti. Na ta način lahko opredelite skupne cilje in učencem tudi pomagate, da se miselno pripravijo na to, kar bodo videli, slišali in/ali naredili. Možne izvedbe s pripovedovanjem zgodb:

3. Spodbuja priklic predhodnega učenja

Učencem pomagajte povezati novo znanje z obstoječim tako, da se spomnijo, kaj so se že naučili ali doživeli. Možne izvedbe s pripovedovanjem zgodb:

4. Predstavitev vsebine

Uporabite čim več različnih metod, ki bodo pritegnile vse čute in ustrezale različnim vrstam učencev. Za trajnostno učenje ne obravnavajte le kognitivne, temveč tudi čustveno plat učencev.

5. Zagotavljanje navodil za učenje

Učencem svetujte o strategijah, ki jim bodo pomagale pri učenju vsebine, in o razpoložljivih virih. Z drugimi besedami, pomagajte učencem, da se naučijo, kako se učiti. Ali v smislu pripovedovanja zgodb, pomagajte učencem, da zgradijo in strukturirajo zgodbo, da jo ustvarijo z uporabo besednih spretnosti, da si jo zapomnijo ali zapišejo.

6. Ugotavljanje uspešnosti (praksa)

Učencem omogočite, da uporabijo pridobljeno znanje in spretnosti.

7. Zagotovite povratne informacije & 8. Ocenjevanje uspešnosti

Učencem zagotovite neposredne in takojšnje povratne informacije, da jih podprete na njihovi učni poti, jih spodbudite in jim omogočite, da ugotovijo in odpravijo vrzeli v razumevanju. Povratno informacijo lahko podate na več načinov: celotni učni skupini (dobre prakse; tipične napake ...), posameznemu učencu ali med vrstniki. Način ocenjevanja je zelo odvisen od tega, kaj je bilo na začetku določeno kot skupni učni cilji. Če je bil glavni cilj posredovanje konkretnega znanja, obstajajo različne preverjene metode ocenjevanja, kot so izpiti/kvizi, pisne naloge, projekti itd. Če je šlo bolj za ozaveščanje o neki temi/problematiki, je bolj kot za dejansko ocenjevanje pomembna povratna informacija s strani učencev.

8. Izboljšanje zadrževanja in prenosa

Pomagajte učencem, da novo učenje vgradijo v svoje znanje in ga povežejo s prejšnjim znanjem/izkušnjami, prihodnjimi dejanji in/ali osebnim ozadjem in vsakdanjim življenjem.


Reference Center za inovativno poučevanje in učenje Univerze Northern Illinois. (2020). Gagnéjevih devet dogodkov poučevanja. In Vodnik po poučevanju za univerzitetne učitelje in pedagoške sodelavce.

Pridobljeno s spletne strani www.niu.edu ▾. Gagne, R. M., Wager, W. W., Golas, K. C. & Keller, J. M (2005). Principles of Instructional Design (5. izdaja). California: Wadsworth.

Na tem mestu boste našli konkretne učne scenarije s pripovedovanjem zgodb v
Osnovno izobraževanje ▾
Tudi boste našli konkretne učne scenarije s Storytellingom v
Državljanska vzgoja ▾