Module Basiseducatie


Hoe gebruik je storytelling in het basiseducatie?

Bron: Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH
Verhalen en het vertellen van verhalen kunnen op vele manieren worden gebruikt in het basisonderwijs. StoryComp heeft tien doelen geïdentificeerd waarvoor storytelling kan dienen in het onderwijs- en leerproces (zie Methodological Framework ▾). Het toepassen en implementeren van storytelling kan op verschillende manieren gebeuren. De methode waarbij de leerkracht optreedt als verteller is geschikt voor al deze doeleinden. Voor veel doeleinden is een alternatieve of aanvullende implementatie dat de deelnemers zelf het vertellen van verhalen beoefenen en hun persoonlijke, ervaren of verzonnen verhalen vertellen of dat ze samen als groep een verhaal bedenken en vertellen.
Motivatie en bewustwording
Een verhaal wordt gebruikt om de aandacht van mensen te trekken, hen bewust te maken van zaken die worden verteld en hen te activeren om zich ergens in te verdiepen, actief te worden of zich ergens voor in te zetten.
Samenhorigheid
Verhalen worden verteld om een soort samenhorigheid te voelen, om je deel te voelen van een gedeelde gebeurtenis en emoties te delen die daarbij horen. Samen een verhaal verzinnen en vertellen kan ook dit doel dienen.
Kritisch denken
Verhalen worden verteld om mensen bewust te maken van andere manieren om tegen dingen aan te kijken en hen zo in staat te stellen kritisch over zaken na te denken op andere manieren dan ze op grond van hun eigen ervaringen alleen zouden hebben gedaan.
Verwerking van kennis
Verhalen bieden de toehoorders inhoud die wellicht gemakkelijker verwerkt kan worden dan geschreven materiaal. Op die manier kunnen verhalen mensen helpen bij het verwerken van kennis.
Taalverwerving
Verhalen kunnen de verwerving van taalvaardigheden bevorderen door de inhoud van het verhaal, door reflectieve gesprekken over de verhalen, en door het navertellen of vertellen van eigen verhalen. Verhalen helpen dus bij het verwerven van taalcompetenties.
Creativiteit en expressie
Het werken met verhalen en storytelling bevordert de creatieve competenties en de expressiviteit van de deelnemers. Verhalen zijn op zichzelf al een uiting van de creativiteit van de vertellers. Tegelijkertijd stimuleren ze de verbeelding en creativiteit van de toehoorders.
Identiteit en herkenning
Verhalen worden verteld om mensen deel te laten uitmaken van een gemeenschappelijk erfgoed of traditie, zodat ze zich geworteld en erkend voelen. Ze vinden zichzelf - vertellend en luisterend - terug in verhalen, worden gestimuleerd om na te denken over hun afkomst, kunnen reflecteren en tradities delen.
Meervoudige perspectieven
Verhalen worden verteld om te benadrukken dat een en dezelfde situatie door verschillende actoren in het verhaal, maar ook in het echte leven, anders kan worden gezien. Verschillende perspectieven kunnen deel uitmaken van het verhaal zelf of het verhaal dient als uitgangspunt om verschillende perspectieven op een situatie uit te werken, te vertellen en te bespreken.
Communicatievaardigheden
Verhalen worden verteld om mensen te helpen bij het aanleren van luistervaardigheden en interpretatieve vaardigheden, maar ook actieve communicatieve vaardigheden zoals spreken, formuleren, zich uitdrukken enz. Dit kan gebeuren in het verhaal, door het verhaal heen of door over het verhaal te praten.
Empowerment
Er kunnen verhalen worden verteld over mensen die hun zelftwijfel hebben overwonnen en succesvol zijn geworden in het leven. Dit kan een gelegenheid zijn om zich met de hoofdpersoon van het verhaal te identificeren en de mogelijkheden voor hun eigen perspectieven te bespreken. Bovendien kan het reflecteren op eigen ervaringen en het vertellen van eigen verhalen de deelnemers helpen zich bewust te worden van hun eigen prestaties, bv. in persoonlijke uitdagingen, en zo hun eigenwaarde en zelfeffectiviteit te versterken.

Als je wil weten hoe een verhaal kan worden gebruikt voor een van deze doeleinden en hoe het kan worden ingebed in andere activiteiten in de klas, kan je voorbeelden vinden in de
Leerscenario's. ▾

Als je aan de slag wilt met storytelling, vind je veel informatie, oefeningen en tips in de Storytelling module. ▾