Module -Storytelling


Hoe kan ik de lerenden activeren en betrekken?


Herinner je je het gedeelte over competentiegericht leren nog?
Actieve participatie van de lerenden is een belangrijke onderliggende gedachte en volgt op een duidelijke doelstelling: competentieontwikkeling wordt bevorderd wanneer het verhaal ruimte biedt voor identificatie, actief denken, verkenning van opties, deelname aan beslissingen, gevoelens en emoties, gebruik van alle zintuigen en reflectie.

Laten we eens kijken hoe dit in de praktijk kan worden gebracht.

Vertel het me en ik zal het vergeten;
toon het me en ik zal het me herinneren;
betrek me erbij en ik zal het begrijpen.

Confucius