Module -Storytelling


Hoe kan ik de lerenden ondersteunen in competentieontwikkeling?

Bron: Pixabay
Zoals je je herinnert van het eerste deel van deze module, houden we ons hier niet alleen bezig met storytelling als methode in het volwassenenonderwijs, maar meer specifiek in competentiegericht onderwijs met volwassenen. Dus, wat is het verband tussen storytelling en een bevordering van de competentieontwikkeling van lerenden?
Op de volgende pagina's richten we ons eerst op hoe deelnemers ondersteund kunnen worden bij het ontwikkelen van vertelvaardigheid als een specifieke competentie. Bijvoorbeeld, zoals we in detail zullen bekijken, zo kun je niet alleen werken met de verhalen die je kiest, maar ook met de verhalen en vertelde ervaringen van de deelnemers. Verderop zullen we ingaan op hoe storytelling in het algemeen kan worden gebruikt om verdere competenties te ontwikkelen.