Modul - Pripovedovanje zgodb


Kako strukturirati zgodbo?
Kako si jo zapomnim?

Vir: Pixabay
Zdaj začnemo s konkretnim delom na zgodbah. Da bi si zgodbo dobro zapomnili in jo pozneje lahko pripovedovali sami, jo najprej razčlenimo na posamezne dele, da bi jo nato oživili v svoji različici.

Pa začnimo!

Pripovedovanja zgodb se najbolje naučimo z delom.
Korak za korakom.
Zato boste na naslednjih straneh našli veliko vaj, ki vam bodo na konkretnih primerih pomagale vaditi prej razloženo. Za to je včasih potrebno nekaj časa. Vendar je vredno!

Temeljni kamni zgodbe

Kaj je tisto, kar gradi zgodbo? Na tem mestu bomo zelo poenostavljeno predstavili, kaj ustvarja zgodbo, zelo okrnjeno dramaturgijo. Lahko bi rekli, da zgodba na splošno temelji na štirih temeljih. Brez njih je zgodbo težko oživiti za poslušalčevo notranjo domišljijo. Štirje temeljni kamni postanejo tudi opomnik na to, kaj v posameznikovi zgodbi manjka, ali se zdi, da je polovična ali nepopolna. Štirje temeljni kamni so glavni junaki, kraj, dilema in konec.

Glavni junak : O kom govori zgodba - o bitju oziroma bitjih, ki so v središču zgodbe? (osebe, živali, domišljijska bitja, predmeti ...)
Mesto: Kje se zgodba odvija?
Dilema: Problem, ki ga je treba rešiti - gonilo zgodbe
Konec: Kateri je konec zgodbe?