Modul - Pripovedovanje zgodb


Kako lahko pri kompetenčno usmerjenem izobraževanju uporabim pripovedovanje zgodb?

V tem delu boste najprej spoznali ozadje modela pridobivanja kompetenc in koncepta kompetenčno usmerjenega učenja. Nato bomo kompetenčno usmerjeno učenje povezali s pripovedovanjem zgodb. O vsem tem si lahko podrobneje preberete v StoryComp Methodological Framework ▾.

Kompetence

Kompetence, kot so jih opredelili evropski organi ter strokovnjaki s področja izobraževanja v Evropi in zunaj nje, so sestavljene iz treh medsebojno povezanih sestavin: Kompetence so sestavljene iz kombinacije spretnosti, znanja, stališč in vedenja, ki so potrebni za učinkovito delovanje v različnih okoljih. Kompetenca je opredeljena kot celostna sinteza teh sestavin. Na drugi ravni se lahko kompetenca spet razdeli na tri komponente ali vidike. Gre za sposobnost osebe, da pokaže: To je formalni način opisovanja kompetenc. V bolj prizemljenem jeziku to pomeni, da ni pomembno le to, kaj osebe vedo o stvareh, ampak je pomembneje, kaj so sposobne narediti s tem znanjem in ali so sposobne še naprej razvijati svoje sposobnosti. Vprašanje je, ali izobraževanje učencem daje znanje ali jim daje kompetence.

Sestavni deli kompetenc


Krog v sredini sheme vključuje dejansko vedenje, ki kaže stopnjo obvladovanja določene kompetence. Sestavine v spodnjem kvadrantu kroga (ki sestavljajo potencial nekoga) omogočajo, da oseba pokaže nameravana dejanja (delovanje) v zgornjem kvadrantu in obratno. V zgornjem kvadrantu učenec pokaže svojo pridobljeno kompetenco. Model je narisan tako, da je mogoče sklepati, da se obrača. Potrebe in cilji učenca potiskajo učni proces, medtem ko izzivi in priložnosti vlečejo učni proces, s čimer nastane krožni proces, v katerem izkušnje, pridobljene z delovanjem v kontekstu na določeni ravni kakovosti, dopolnjujejo znanje, stališča in spretnosti učenca, kar omogoča delovanje na višji ravni v kompleksnejših kontekstih, na višji ravni kakovosti, in tako naprej in tako naprej. Ta proces je mogoče ponazoriti z razširitvijo rdečega kroga v sredini modela z vsakim obratom diska, sčasoma se zapolni celoten disk, s čimer se sintetizirajo vse komponente v dejanski sposobnosti.