Modul - Pripovedovanje zgodb


Kako lahko učence podpiram pri razvoju kompetenc?

Vir: Pixabay
Če se spomnite iz prvega poglavja tega modula, se tu ne ukvarjamo le s pripovedovanjem zgodb kot metodo v izobraževanju odraslih, temveč natančneje v izobraževanju odraslih, ki temelji na kompetencah. Kakšna je torej povezava med pripovedovanjem zgodb in spodbujanjem razvoja kompetenc učencev?
Na naslednjih straneh se bomo najprej osredotočili na to, kako lahko udeležence podpremo pri razvijanju kompetence pripovedovanja zgodb kot posebne kompetence. Kot si bomo podrobneje ogledali, to na primer omogoča, da ne delate le z izbranimi zgodbami, temveč tudi z zgodbami in pripovedovanimi izkušnjami udeležencev. V nadaljevanju bomo obravnavali, kako je mogoče pripovedovanje zgodb na splošno uporabiti za razvijanje nadaljnjih kompetenc.