Modul - pripovedovanje zgodb


SAMOOCENA


Pripovedovanje zgodb lahko implicitno in eksplicitno vključuje občinstvo. Kaj to pomeni?
Primeri se ujemajo z ustreznim stolpcem tako, da jih povlečete in spustite.