Modul - Pripovedovanje zgodb


Kako lahko spodbujam kompetence učencev za pripovedovanje zgodb?

S poslušanjem zgodb se pri učencih poveča kompetenca pripovedovanja zgodb.
Vendar se je vredno zavestno osredotočiti na razvoj te kompetence in ciljno delati na njej. Na ta način lahko okrepimo izrazne sposobnosti udeležencev, pa tudi njihove sposobnosti komuniciranja in biti opažen, kar je osnovni pogoj za sodelovanje. Tisti, ki se znajo dobro izražati, so bolje slišani, predvsem pa si upajo izraziti svoja mnenja, ideje, težave itd.

V razredu ali skupini to daje priložnost za delo s spomini, izkušnjami in zgodbami udeležencev. Biografije in izkušnje učencev so lahko v središču pozornosti, zgodbe, v katerih so oni sami glavni junaki. Ali pa zgodbe njihove domišljije, z njihovimi strahovi, željami in vizijami. Zgodbe posameznikov, zgodbe drug o drugem ali skupne zgodbe.
V tem poglavju si bomo ogledali, kaj so kompetence pripovedovanja zgodb in kako lahko udeležence podprete pri njihovem pridobivanju.

Vir: Wisamar Bildungsgesellschaft