Module -Storytelling


Laten we een oefening doen

Lees het verhaal "Een koel briesje op een warme dag"!

Een koel briesje op een warme dag

Een vrouw en een man woonden al heel lang samen. De jaren gingen voorbij. De man begon zich af te vragen - houdt ze echt wel van me? Elke keer dat hij het vroeg, zei zij alleen maar: Hoe kun je zoiets vragen? Hij werd geobsedeerd door zijn gedachten. Hij was er zeker van dat ze niet meer van hem hield! Uiteindelijk besloot hij het haar voor eens en altijd te vragen. Eindelijk antwoordde ze: Nou, als een koele bries op een warme dag...
De man werd wanhopig. Een koel briesje... Ze houdt niet echt van me! Ik kan hier niet blijven. Ze moet haar leven leiden. Ik moet haar verlaten.

De volgende dag pakte hij zijn tas en vertrok. Hij begon langs de weg te lopen. De hellingen waren steil. Het was een zomerse dag; de zon scheen fel. Geen boom in de buurt. Hij kon nauwelijks ademen, zo heet was het. Hij ging aan de kant van de weg zitten om adem te halen. Hij ging dood van de hitte!
Plotseling kwam er een koele bries die als een verkoelende hand over zijn voorhoofd ging. Toen herinnerde hij het zich: een koele bries op een warme dag - dat had ze gezegd! Maar het was niet zo gek! Dat was goed! Kon het echt beter? Hij draaide zich om en ging de lange weg terug naar zijn vrouw en huis.
Het laatste wat ik van hen hoorde, was dat ze samenwonen en zo goed voor elkaar zorgen als een stel maar kan...

Kun je de hoekstenen in dit verhaal aanwijzen?
Schrijf de oplossing direct in de vakjes.

Hoofdpersonage(s):
Plaats:
Dilemma:
Het einde:

Klik hier ▾ om ons voorstel te zien.
Hou in gedachten: alleen de zin is belangrijk, niet de formulering.