Modul - Pripovedovanje zgodb


Struktura zgodbe

Najpreprostejša struktura zgodbe je sestavljena iz treh dejanj:

začetek - sredina - konec

Na začetku je opisan kraj dogajanja in predstavljeni liki v njihovi vsakdanji življenjski situaciji. (V nadaljevanju so označeni z ustreznimi ikonami.)

Naraščanje napetosti:
Po tem uvodu sledi začetni dogodek, nekaj, kar sproži zgodbo in povzroči prvi odziv junaka. Zdaj se začne dilema: Nastanejo težave, vrsta zapletov in ovir, ki vodijo v krize, ki jih junak začasno razreši (naloge, prelomnice, notranji odzivi, poskusi, reakcije različnih vpletenih likov) - naraščajoče dogajanje, ki na določeni točki doseže vrhunec. Vrh je lahko nekaj zelo dramatičnega, nekakšen končni razplet - najvišji vrh napetosti.