Modul - Pripovedovanje zgodb


Pripoved oživi

Ko ste seznanjeni s petimi deli ogrodja zgodbe, boste morali zgodbo konkretizirati: Do zaključka te vaje bi morali dovolj dobro poznati "nit" svoje zgodbe, da bi jo lahko povedali na glas.

Dva jezika

Poenostavljeno lahko rečemo, da v vsakdanjem življenju uporabljamo dva različna jezika: bolj konkretnega in bolj abstraktnega. Konkretne besede označujejo stvari, ki jih lahko dojamemo s čutili: cerkev, popevka, grozdje, odeja.... Abstraktne besede, kot so svoboda, ljubezen, uspeh, označujejo pojme, občutke, stališča itd. in ljudje jih v posameznih primerih razumemo precej različno. V naših mislih ne vzbujajo konkretnih podob - razen če jih uspemo izraziti v konkretnih, živih dogodkih: Max se je spotaknil ob vezalke, izgubil tekmovanje in jokal kot otrok; počutil se je kot neuspešen.

Prehodi so na nek način tekoči, saj je celo beseda "stavba" abstraktna v smislu, da ima lahko vsak poslušalec o njej v glavi drugačno podobo: na primer gotska cerkev, star hlev, veličasten grad, družinska hiša ... Bolj ko je nekaj konkretno, tj. bolj ko podrobno in specifično opišemo, bolj jasna in zapomnljiva je podoba, ki se pojavi v glavah naših poslušalcev - in bolj živa postane zgodba. Med poslušanjem in v spominu.

Izvor slike: www.enchantingmarketing.com ▾