Modul - Pripovedovanje zgodb


Kaj pripovedovanje zgodb in ne branje ali drama?

Glavna razlika med branjem in pripovedovanjem zgodbe je v tem, da je pripovedovalec svoboden, medtem ko je bralec vezan, v rokah mora držati knjigo in slediti strani. Seveda lahko bralec uporablja tudi glas in mimiko obraza, da zgodbo oživi - vendar pa zgodbo še vedno pripovedujejo besede avtorja in ne bralca.

Vir: Wisamar Bildungsgesellschaft

V tradicionalni drami ali gledališču je igralec v središču pozornosti. Pri pripovedovanju zgodb je v središču zgodba. V gledališču se igralec nauči repliko na pamet. Pripovedovalec zgodbo pozna kot notranjo podobo in repliko prosto uporablja za improvizacijo besedila. V zgodbo lahko vključi občinstvo, se odziva na odzive, občinstvo postane del zgodbe, jo prilagodi ...

Nikakor ne želimo nadomestiti glasnega branja ali drame, temveč vas spodbujamo, da ustno pripovedovanje zgodb dodate v kombinaciji z aktivnim sodelovanjem učencev in dejavnostmi za razvoj spretnosti, da boste izkoristili vse prednosti in imeli na voljo širši nabor metod.