Module -Storytelling


Lerenden betrekken


Het betrekken van de lerenden bij het vertellen van een verhaal kan op expliciete of impliciete manieren gebeuren.

Impliciete betrokkenheid gebeurt in de eerste plaats door middel van levendige, beschrijvende, meeslepende vertellingen: door het verhaal te beleven, zich ermee te identificeren, mee te leven met de personages, na te denken over de problemen of uitdagingen, beslissingen af te wegen, maken de luisteraars deel uit van het verhaal.

Dit kan verder worden ondersteund door de verteller:
Expliciete betrokkenheid van lerenden tijdens het vertellen van verhalen ondersteunt vooral hun actieve betrokkenheid bij de toe-eigening van het verhaal. Maar, dit moet worden voorbereid en doordacht als onderdeel van het vertelproces, om Er staan de verteller verschillende mogelijkheden ter beschikking: