Module -Storytelling


De selectie van competenties - het doel van storytelling

De keuze van het verhaal hangt af van het doel van de vertelsessie. Wil je de ontwikkeling van competenties ondersteunen, het verhaal gebruiken als inleiding om een bepaald onderwerp te bespreken, de lerenden motiveren om hun eigen verhalen te vertellen? Heb in gedachten wat je wilt bereiken en welke effecten het verhaal moet hebben. Het StoryComp project identificeerde tien hoofddoelen van verhalen vertellen in basiseducatie en burgerschapsonderwijs (zie Methodological Framework ▾ ).

Deze hoofddoelstellingen zijn gericht op het bevorderen
Motivatie en bewustzijn

Een verhaal wordt gebruikt om de aandacht van mensen te trekken, om hen bewust te maken van zaken die verteld worden en om hen te activeren om meer te weten te komen, actief te worden of zich ergens voor in te zetten.

Voorbeeld: Een verhaal om mensen bewust te maken van de noodzaak om een eerlijk en duurzaam leven te leiden.

Samenhorigheid

Verhalen worden verteld om een soort samenhorigheid te voelen, om je deel te voelen van een gedeelde gebeurtenis en emoties te delen die daarbij horen.

Voorbeeld: Een verhaal met een feel good inhoud en actieve deelname van de luisteraars; een verhaal met een inhoud waarmee de deelnemers zich kunnen identificeren

Kritisch denken

Verhalen worden verteld om mensen bewust te maken van andere manieren om naar dingen te kijken en hen zo in staat te stellen kritischer na te denken dan ze op grond van hun eigen ervaringen alleen zouden doen.

Voorbeeld: Een verhaal over een menselijk conflict, zodat de toehoorders zich uitgedaagd voelen om hun standpunt over de zaak te bepalen en tegelijkertijd na te denken over de mening van de andere deelnemers, die misschien tegengesteld is aan die van henzelf (bijv. een "MeToo"- of "Black lives matter"-verhaal)

Verwerking van kennis

Verhalen bieden de toehoorders inhoud die gemakkelijker verwerkt kan worden dan geschreven materiaal. Op die manier kunnen verhalen mensen helpen bij het verwerken van kennis.

Voorbeeld: een verhaal over een reis, zodat luisteraars een idee krijgen van de geografische, logistieke en culturele inhoud van de reis (plaatsen, landen, indrukken van verbindingen)

Taalverwerving

Verhalen kunnen helpen bij het verwerven van taalvaardigheden, zowel door de inhoud van het verhaal als door de reflectieve gesprekken die de luisteraars en de verteller van het verhaal. Verhalen helpen dus om taalcompetenties te verwerven.

Voorbeeld: een verhaal waarin de luisteraars wordt gevraagd een antwoord te geven telkens wanneer een bepaald soort woord wordt gebruikt (bijvoorbeeld een woord dat verwijst naar een belangrijke menselijke waarde)

Creativiteit en expressie

Verhalen kunnen verteld worden om de creativiteit van de verteller en het verhaal aan te tonen, maar tegelijkertijd de creativiteit bij de luisteraars triggeren/oproepen. Zo verwerven ze op hun beurt creatieve vaardigheden.

Voorbeeld: Een 'echt' fictief verhaal dat eigenlijk een fantasie is (Nils Holgorsen's reizen/ de wonderlijke reizen van Nils) om de geest van de toehoorders te triggeren om mee te fantaseren en zo creatieve gedachten en competenties te ontwikkelen.

Identiteit en herkenning

Verhalen worden verteld om mensen deel te laten uitmaken van een gemeenschappelijk erfgoed of traditie, zodat ze zich geworteld en erkend voelen.

Voorbeeld: In Nederland zijn verhalen over de gemeenschappelijke strijd tegen het water een voorbeeld van zulke verhalen.

Meerdere perspectieven

Verhalen worden verteld om te benadrukken dat een en dezelfde situatie verschillend kan worden gezien door verschillende actoren in het verhaal, maar ook in het echte leven

Voorbeeld: het verhaal van de verloren zoon, waarin de zoon die thuis is gebleven en degene die is weggegaan, en ook de vader, allemaal verschillende percepties en evaluaties van dezelfde situatie geven.

Communicatievaardigheden

Verhalen worden verteld om mensen te helpen bij het verwerven van luistervaardigheden en interpretatieve vaardigheden, evenals actieve communicatieve vaardigheden zoals spreken, formuleren, zich uitdrukken enz. Dit kan gebeuren in het verhaal of door over het verhaal te praten.

Voorbeeld: Verhalen over een gemaakte reis. De luisteraars kunnen worden uitgenodigd om fragmenten toe te voegen over hoe zij de reizen die zij zelf hebben gemaakt hebben ervaren. Samen verrijken ze zo het verhaal en verwerven communicatieve competenties.

Empowerment

Er kunnen verhalen verteld worden over mensen die de twijfel over zichzelf overwonnen en succesvol werden in het leven. Dit kan een gelegenheid zijn om zich te identificeren met de hoofdpersoon van het verhaal en om de kansen op eigen succes te bespreken.

Voorbeeld: Er kan een verhaal worden verteld over hoe een schoonmaker van kantoren door aandachtig te kijken naar de werkprocessen daar zich geleidelijk opwerkte tot ICT- en organisatieadviseur. Uiteraard kan dit leiden tot veel gepraat en mogelijk, mits met de juiste mate, tot empowerment.