Modul - pripovedovanje zgodb


Oglejte si naš predlog:


Zgodbo "Hodjin lep plašč" bi lahko uporabili z udeleženci izobraževanja odraslih za obravnavo naslednjih vprašanj:


Pripadnost:
Ko je ključnega pomena za "pripadnost" skupini? Kaj povezuje in kaj ločuje? Hodža je sprva dodeljen skupini/razredu zaradi svoje delovne obleke, čigar mesta za mizo so daleč stran od gospodarja na drugem koncu, kar izraža nizko spoštovanje, ki ga ima. S spremembo videza pa ni le postavljen neposredno ob bok gospodarja, ampak je tudi vprašan za njegovo mnenje in nasvet.

Identiteta in spoznanje:
Ko naredi človeka? Kaj me naredi? Ali je to res "samo" zunanjost? Hodža pretirava: Zato si (le) njegov plašč zasluži plemenito hrano in pijačo.


Upoštevajte, da je to le naš predlog rešitve. Če ste ugotovili druge namene, za katere je ta zgodba primerna, in lahko to pojasnite, je to prav tako zelo dobro.

Ali želite izmenjati ideje o tem z drugimi? Uporabite Forum StoryComp ! ▾
V naši zbirki zgodb ▾ lahko posebej iščete zgodbe za vsakega od teh namenov.