Modul - Pripovedovanje zgodb


Skeleti zgodb - pomoč pri pomnjenju


Skeleti zgodbe so način ustvarjanja preprostih struktur zgodbe, ki pomagajo pri pomnjenju in si pripovedovalec lažje zapomni zaporedja zgodbe. "Meso" je mogoče dodati pozneje, v manjši ali večji meri, odvisno od občinstva, časovnih omejitev in namena vaje pripovedovanja zgodb.

Skeleti zgodbe = Razčlenitev zgodbe na zlahka zapomnljive dele s pomembnimi elementi zgodbe

V skladu s strukturo zgodbe uporabljamo petdelni skelet zgodbe:
  1. Začetek (kdo in kje)
  2. Naraščanje napetosti (dilema)
  3. Vrhunec
  4. Padanje napetosti
  5. Konec