Modul - Pripovedovanje zgodb


Ogrevanje občinstva

Prvo vključevanje učencev poteka pred začetkom dejanskega pripovedovanja - ogrevanje, vendar za kaj? Od vsebine zgodbe je odvisno, kakšno vzdušje boste ustvarili. Za kaj želite ogreti občinstvo? Ali se lahko spomnite še kakšnih drugih razlogov?


Ali želite izmenjati ideje o tem z drugimi?
Uporabite forum StoryComp! ▾


Ogrevanje ni nujno potrebno za vsako zgodbo in za vsak namen, za katerega uporabljate zgodbo. Zelo je odvisno od tega, kako je zgodba zgodba vključena v učno uro. Ali vam služi zgolj kot uvod v temo, da bi vzbudila pozornost? Ali kot zabaven zaključek učne ure? Potem je aktivno ogrevanje odraslega občinstva manj potrebno. Če pa želite z učenci aktivno delati na zgodbi in z njo, potem je vredno ogrevanju nameniti nekaj časa.