Modul - Pripovedovanje zgodb


Vključevanje učencev


Vključevanje učencev med pripovedovanjem zgodbe lahko poteka na eksplicitne ali bolj implicitne načine.

Implicirano vključevanje poteka predvsem z živahnim, opisnim in privlačnim pripovedovanjem zgodb: Z doživljanjem zgodbe, poistovetenjem z njo, sočustvovanjem z liki, razmišljanjem o problemih, vprašanjih ali izzivih, tehtanjem odločitev so poslušalci del zgodbe.

To lahko dodatno podpre tudi pripovedovalec zgodbe:
Eplicitno vključevanje učencev med pripovedovanjem zgodb še posebej podpira njihovo aktivno sodelovanje in prisvajanje zgodbe. Vendar pa je treba upoštevati, da je pripovedovanje o zgodbah, ki so povezane z zgodbami, v nasprotju s tem, ga je treba pripraviti in premisliti kot del procesa pripovedovanja zgodb, da bi Pripovedovalec zgodb ima na voljo več možnosti: