Modul - Pripovedovanje zgodb


Pripovedovanje zgodb kot skupna dejavnost

Poleg vključevanja poslušalcev v pripovedovano zgodbo lahko pripovedovanje zgodbe postane tudi skupna dejavnost. Če želite pri učencih spodbujati kompetence pripovedovanja zgodb, je lahko skupno pripovedovanje zgodbe celo glavni namen in osrednja dejavnost. Več o tem si preberite v razdelku Kako lahko spodbujam kompetence pripovedovanja zgodb svojih učencev? ▾

Nekaj idej, kako skupaj z učenci razvijati zgodbo in pripovedovanje zgodb:

Ali si lahko zamislite druge načine, kako učence narediti za aktivni del zgodbe in vključiti njihove spomine, domišljijo, ustvarjalnost, občutke, mnenja?
Ali želite izmenjati ideje o tem z drugimi?
Uporabite forum StoryComp! ▾