Module -Storytelling


Vertelvaardigheid

Kijk eerst eens naar de definitie:

Verhaalcompetentie is het vermogen
In termen van competenties draagt dit alles bij tot een gevoel van initiatief en richting, van zelfregulering, creativiteit, reflexiviteit, en van leren leren.

Ontwikkeling van Verhaalcompetentie

Wat kan je doen om lerenden te helpen deze competenties te verwerven? Laten we dat uitzoeken! Alvorens hen te vragen een heel verhaal te vertellen, kunnen enkele van deze oefeningen helpen om het ijs te brekenn  en te wennen aan deze nieuwe praktijk:

En dan... verhalen

En dan-verhalen helpen lerenden om hun communicatievaardigheden, hun creativiteit en expressie en hun samenwerkingsvaardigheden verder te ontwikkelen.
Persoon 1 begint een verhaal met één zin uit het begin van een verhaal en zegt dan: "En dan ..."
Persoon 2 neemt het over, voegt een andere zin of episode aan het verhaal toe en laat het in de door hem/haar gewenste richting gaan. Als zij/hij "en dan" zegt gaat de volgende persoon verder... tot de laatste persoon in de kring eindigt of de leerkracht het verhaal beëindigt met "en tenslotte..."

1 minuut, veel woorden

Een spel dat de creativiteit en het geheugen ondersteunt om een onderwerp te verkennen.
Persoon 1 kiest een onderwerp, bijv. groente, dieren... en zegt Start.
Persoon 2 heeft nu één minuut om zoveel mogelijk woorden te vinden die bij dit onderwerp passen.
Je kunt dit spel ook in een kring spelen met meer deelnemers.

Een verhaal in 5 zinnen

Beschrijf kort de hoekstenen en de structuur van een verhaal (zie Structuur van het verhaal ▾). Leg vervolgens uit hoe je een verhaal vertelt met vijf zinnen - een voor elke "fase". Gebruik een voorbeeld.
Vraag vervolgens je deelnemers om een verhaal te vertellen. Je begint met de eerste zin (het begin), de volgende deelnemer vertelt een zin voor de stijgende actie ... enzovoort. Als het eerste verhaal af is, begint de volgende deelnemer het volgende verhaal met de eerste zin.

Met deze oefening krijgen de deelnemers een gevoel voor de structuur van een verhaal en voor de relevante elementen, trainen ze hun creativiteit en zullen ze ook veel plezier beleven.Moedig je cursisten aan om hun verhaal te vertellen.
Vraag je deelnemers Daarna is het belangrijk om de verhalen en de manier waarop ze verteld worden te bespreken.

Meer concrete ideeën en oefeningen vind je in onze workshoprichtlijnen ▾, thematisch gerangschikt en met praktische activiteitenbladen om te downloaden.Voor het eigenlijke vertellen in de groep is het belangrijk een paar regels af te spreken: