Modul - Pripovedovanje zgodb


Implikacije za kompetentne pripovedovalce zgodb

Posledice za učitelje ali druge vzgojitelje so različne. V nadaljevanju je oblikovano zaporedje področij, ki jim je treba posvetiti pozornost. Pot daje vtis, kot da so vsi vidiki zaporedni. Dejansko je že na začetku težko določiti zaporedje. Zgoraj na sredini piše "kompetence", kar pomeni, da mora pripovedovalec zgodb opredeliti ustrezne kompetence, ki jih želi razviti/izboljšati. Nato se lahko izbere zgodba. Lahko bi tudi trdili, da je vrstni red nasproten, vendar ni pomembno, želimo le razlikovati korake, ne pa jih nujno razvrstiti. V naslednjih razdelkih bodo vse te teme poudarjene, razložene in praktično uporabljene.