Modul - Pripovedovanje zgodb


Združenje s pripovedovanjem zgodb

Ko pripovedovanje zgodb obravnavamo z vidika kompetenčno usmerjenega učenja, ugotovimo, da lahko številne sestavine v modelu kompetenc zlahka povežemo s pripovedovanjem zgodb. Zgodbo je mogoče analizirati in opredeliti vključeno znanje. Prav tako je mogoče ugotoviti, kako se zgodba lahko nanaša na spretnosti in stališča (spretnosti poslušanja, računske spretnosti, komunikacijske spretnosti in empatija, koncentracija, moralna vprašanja itd.) Manj očitno to postane, ko se osredotočimo na druge vidike kompetenčnega modela (dejanja, v kontekstu na določeni ravni kakovosti). Situacija, v kateri se pripoveduje zgodba, je sestavljena iz faz ali plasti, v katerih učenje in razvoj kompetenc potekata na različne načine, kot je opisano v nadaljevanju.

Fazi in plasti pripovedovanja zgodb
V situaciji pripovedovanja zgodb razlikujemo med zgodbo kot tako, načinom, kako je zgodba predstavljena in deljena, načini obdelave vsebine, ko je zgodba že povedana, ter procesom prenosa zgodbe in z njo povezanih kompetenc v drugo situacijo, ki ni neposredno vključena v zgodbo.
Faze/vrste pripovedovanja zgodb Dejavnosti odraslega
Poslušanje zgodbe odrasli se uči tako, da se poistoveti z liki v zgodbi v kontekstu, kot je podan v zgodbi
Interakcija med poslušanjem zgodbe Udeleženec se uči v procesu aktivnega vključevanja v potek dogodkov z vprašanji, signali, predmeti itd.
Procesiranje zgodbe Udeleženec se uči z razmišljanjem o zgodbi z vprašanji pripovedovalcu ali vrstnikom ali z nalogami, kot so risanje slike, sodelovanje v igri vlog itd.
Kompetenčno usmerjeno delovanje Udeleženec je povabljen, izzvan, da pridobljene kompetence prenese v druge situacije
Kompetenca pripovedovanja zgodb Udeleženec sam razvija kompetence pripovedovanja zgodb, ki se lahko pokažejo pri ponovnem pripovedovanju pravkar povedane ali dodajanju drugih lastnih zgodb


Bi radi vedeli, kako vključiti pripovedovanje zgodb v pouk? Oglejte si naša razmišljanja in primere o načrtovanju pouka in pripovedovanju zgodb v Modulu Učni scenariji ▾