Module - Storytelling


Implicaties voor competentiegerichte vertellers

De implicaties voor leerkrachten, of andere opvoeders zijn velerlei. Hieronder wordt een volgorde van aandachtsgebieden geformuleerd. Het traject maakt de indruk alsof alle aspecten opeenvolgend zijn. In feite is het al in het begin moeilijk om een volgorde te herkennen. Helemaal links bovenaan staat "competentie", wat betekent dat de verteller de relevante competenties moet identificeren die hij/zij wil ontwikkelen/vergroten. Daarna kan een verhaal worden gekozen. Men zou ook kunnen aanvoeren dat de volgorde omgekeerd is, maar dat geeft niet, we willen alleen de stappen onderscheiden, niet ze noodzakelijkerwijs ordenen. In de volgende secties zullen al deze onderwerpen worden belicht, uitgelegd en geoefend.